Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President informeert vakbeweging en bedrijfsleven over actuele ontwikkelingen

President Chandrikapersad Santokhi heeft, bijgestaan door de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, de vakbeweging en het bedrijfsleven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op bestuurlijk vlak. President Santokhi is gedetailleerd ingegaan op de setting van de Raad van Ministers (RvM), die geleid wordt door de vicepresident en de regeringsraadvergadering die door het staatshoofd zelf wordt voorgezeten.

Het staatshoofd benadrukte onder meer dat er binnen de regeercombinatie is gekozen voor zwaarwichtige hervormingen, die evenzo zwaarwichtige besluiten vragen. Het zijn vaak issues die door de president geleid moeten worden en niet aan de RvM overgelaten kunnen worden. De aanwezige leden van de vakbeweging en het bedrijfsleven zijn ook diepgaand geïnformeerd over het proces rond de officiële benoeming van de waarnemend procureur-generaal in deze functie. Dit vraagstuk staat volgens het staatshoofd al langer dan een jaar op de agenda. De regering is ook geen voorstander van waarnemingen. Tijdens de bijeenkomst is de president ook ingegaan op de aanpassing van de Kiesregeling, het nietig verklaren van de Amnestiewet – beide vanwege uitspraken van het Constitutioneel Hof -, de evaluatie c.q. tweede helft van het regeerbeleid, de IMF-reviews en de Nationale Risico Analyse (NRA).

De vakbeweging en het bedrijfsleven hebben onder meer hun bezorgdheid geuit over de volgens hen politieke instabiliteit. Aangegeven is dat het bedrijfsleven een bijdrage wil leveren aan duurzame ontwikkeling. Volgens de twee partners is politiek bestuurlijke stabiliteit nodig om de rust in de samenleving te bewaren en duurzame ontwikkeling te garanderen. Gevraagd is dat het parlement zijn reces uitstelt om te werken aan de wetten zodat Suriname wat betreft het NRA niet geblacklist wordt. Ook wil men weten wanneer de Kieswet wordt behandeld. Aan het staatshoofd is voorgesteld om dezelfde informatie met de samenleving te delen. President Santokhi besloot met aan te geven dat er een vervolgmeeting komt, met meer diepgang en afhankelijk van het resultaat van de ontmoeting van zaterdag.