Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President hoort noden Alalapadu aan

Een delegatie uit het inheemse dorp Alalapadu heeft een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens dit bezoek vroeg hoofdbasja Lucas Lyupi aandacht voor diverse specifieke noden in het dorp, zoals de behoefte aan voedselzekerheid en onderwijs. Ook besprak Lyupi de noden van de gehele Trio-stam. Het bezoek vond plaats op woensdag 3 juli 2024 op het Kabinet van de President.

De bewoners van Alalapadu hebben schade ondervonden door klimaatverandering. Door de extreme droogte, gevolgd door zware regenval, zijn de oogsten op de kostgronden mislukt. Daarnaast lijden de oogsten ook schade door insectenplagen en wilde dieren. Hierdoor is er bezorgdheid ontstaan over de voedselzekerheid en komt de zelfredzaamheid van de dorpsbewoners in gevaar. Naast voedselzekerheid kwam ook het achterstallige onderhoud van de school ter sprake, waarbij werd gevraagd dat de regering ingrijpt. De dorpsgemeenschap wenst graag een bijdrage te leveren door zelf arbeid en lokale deskundigheid in te zetten en vraagt aan de regering te voorzien in gereedschappen, brandstof en materialen.

Lyupi vroeg verder namens de dorpsgenoten om technologische vooruitgang in het dorp, waaronder een modern banksysteem. Met de moderne basisbankrekeningen die banken bieden, kunnen uitbetalingen van zaken zoals AOV, kinderbijslag en koopkrachtversterking vergemakkelijkt worden.

President Santokhi, blij met het bezoek, beloofde centraal gecoördineerde ondersteuning. Hij merkte op dat er renovatie van scholen plaatsvindt door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en stelde dat hij desondanks de dorpsgemeenschap zal ondersteunen in het zelfonderhoud van de school. De ondersteuning zal, zoals gevraagd, het beschikbaar stellen van gereedschappen en overige benodigde materialen inhouden, niet slechts voor de school, maar ook voor de brug, de lerarenwoningen en een toilettengroep. Het staatshoofd onderstreepte het belang van modernisering in de dorpen en verzekerde dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een inventarisatie zal laten maken voor de zuidelijke dorpen en de nodige moderniseringen zal uitvoeren. Ook verzekerde hij ondersteuning bij het waarborgen van voedselzekerheid. Daarbij verwees hij naar het LVV-project voor nieuwe gewassen en eetgewoonten voor Zuid-Sipaliwini, dat financiering zal krijgen zodat de testfase in het zuiden afgerond kan worden.