Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Ministerie ROM continueert Krin Birti project

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening & Milieu (ROM) zet het Krin Birti project voort, en wel op de Baithul Rochmanschool in het ressort Marienburg, district Commewijne. Minister Marciano Dasai van ROM en president Chandrikapersad Santokhi hebben het vervolgproject op vrijdag 26 april 2024 officieel gelanceerd door de onthulling van een naambord en de overhandiging van gereedschappen, in aanwezigheid van de lokale gemeenschap. Naast de regeringsleiders kwam ook aan het woord de districtscommissaris van Commewijne, Mohamedsafiek Radjab.

Hoewel het Krin Birti project nog niet erg bekend is, is het al enige tijd lopende. Het project is gestart in drie ressorten, namelijk Jarikaba, Sidoredjo en Flora. Het betreft een biodiversiteitsplan van het ministerie gericht op het minimaliseren van milieuvervuiling. Op vele plekken in het land ligt er veel vuil en dat geeft steeds een negatief beeld. In dit verband werd het ontwikkelen van een plan van aanpak ter verbetering van de fysieke omgeving steeds crucialer. Het project heeft als doel bewustwording en betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten bij het streven naar een schonere omgeving. Concreet zullen activiteiten zoals afvalscheiding, composteren, recycling en afvalvermindering worden uitgevoerd, waarbij het ministerie het 5R-principe hanteert: Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose & Recycle. De minister benadrukte de cruciale rol van burgerparticipatie voor het behoud van een schone omgeving en onderstreepte dat de regering dit niet alleen kan bewerkstelligen, maar enkel in samenwerking met de gemeenschap.

Ook president Santokhi onderstreepte de vele ‘door vuil veroverde’ plekken en uitte zijn bezorgdheid over de gevaren dat opgehoopt vuil met zich meebrengt voor de biodiversiteit. Hij verwees naar het ambitieuze plan van de wereld om temperatuurstijging te doen afnemen, welke helaas nog niet volledig gerealiseerd is. “Op alle niveaus wordt er vervuild en dat zorgt voor de opwarming; wij moeten dit gezamenlijk terugbrengen door te zorgen voor een schoon milieu”, benadrukte hij. Het staatshoofd motiveerde de gemeenschap ook om het milieu schoon te houden voor de volgende generatie. Hij sloot af met de bemoedigende woorden: “Krin yu dyari, krin yu birti en makandra w’o krin Sranan!”