Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Koopkrachtversterking voor alle AOV’ers en verhoging subsidie tarieven voor de instellingen

Op woensdag 26 juli 2023 heeft de regering Santokhi-Brunswijk in haar regeringsvergadering diverse besluiten goedgekeurd, waarbij ingaande 01 augustus 2023 de koopkrachtversterking van SRD 1800,- wordt gegeven aan alle seniorenburgers die Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) genieten, en de koopkrachtversterking nog niet hebben ontvangen, Dit gebeurde nadat de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Uraiqit Ramsaran enkele voorstellen liet presenteren door deskundigen belast met het project koopkrachtversterking.Verder zijn de subsidietarieven kind-en seniorenburger met of zonder beperking en exploitatie gerelateerd goedgekeurd.

De SoZaVo bewindsman benadrukt dat er vanuit de regering er geluisterd wordt naar het volk.

Vanuit de samenleving gaf een deel van de seniorenburgers aan dat zij de koopkrachtversterking van SRD 1800,- nog niet hebben ontvangen om diverse redenen. “Er is gekeken naar oplossingsmodellen hoe wij onze seniorenburgers welke hard hebben gewerkt voor land en volk tegemoet kunnen komen”aldus Ramsaran. In dat kader is er besloten alle aov’ers de koopkrachtversterking te geven, welke deze reeds eerder niet hadden ontvangen. Ook is er vanuit de President en Vice President eerder aandacht gevraagd voor de verschillende instellingen welke de afgelopen periode aangaven dat zij niet meer uitkomen met de subsidie tarieven. Vanuit de minister van SoZaVo zijn de volgende oplossingen voorgesteld en goedgekeurd door de regering .Ten aanzien van het subsidietarief kind-senioren gerelateerd het bedrag wordt verhoogd van SRD 27, – en naar SRD 70, – per cliënt/ bewoner per dag en het subsidietarief exploitatiegerelateerd te verhogen van SRD 37, -naar SRD 85, – per personeelslid per dag.

Vanuit het ministerie van SoZaVo wordt er continu gewerkt aan verbetering en verlichtende maatregelen voor het volk. Benadrukt wordt dat de regering de kwetsbaren binnen de samenleving niet in de steek zal laten. “Maakandi we mek a uku tiki” aldus Minister Ramsaran.