Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

IMF: Suriname levert sterke prestatie, op weg naar groei

De economie van Suriname zal over geheel 2023 groeien met ongeveer 2 procent. De inflatie is dalend en de internationale reserves dekken nu ongeveer vijf maanden import. Dat zijn belangrijke conclusies die het IMF trekt na haar meest recente beoordeling die ze maandag 4 december heeft gepubliceerd. Het huidige, behoedzame, fiscale- en monetaire beleid van de Surinaamse regering zal de inflatie tot onder de 20 procent brengen aan het einde van 2024, zo verwacht het IMF. “De inspanningen van de autoriteiten om de economie te stabiliseren werpen hun vruchten af”, aldus het IMF in het zogeheten ‘Staff Level Agreement’. 

Het Fonds constateert dat Suriname een ‘sterke prestatie’ levert en dat ons land aan alle kwantitatieve- en indicatie criteria voldoet. Wel vraagt het IMF aandacht voor de uitvoering van het sociaal programma dat vertraging oploopt. De regering heeft zoals bekend inmiddels maatregelen getroffen om deze uitvoering voor de sociaal zwakkeren met kracht ter hand te nemen, inclusief aanpassingen in de aansturing van dit programma.De IMF staf is ook positief over het verzoek van de president om in 2024 ruimte te maken voor extra financiële steun voor sociaal zwakkeren. De president heeft het IMF weten te overtuigen dat die ruimte te vinden is door verlichtende aanpassingen en verlenging van het assistentie pakket tot maart 2025. De financiële ruimte die daardoor ontstaat kan dan worden gebruikt voor verdere steun aan kwetsbare huishoudens en koopkrachtsteun voor geregistreerde overheidsdienaren en om investeringen te doen voor economische groei.

Het IMF constateert ook dat de schulden-herschikkingen en saneringen succesvol zijn en vrijwel afgerond. Ook de binnenlandse schulden zijn flink ingelopen en de schuldpositie aan de Centrale Bank is verbeterd. Het IMF wijst op het nog gevoelige sociaal-economische klimaat, maar wijst ook op de positieve toekomst door ontwikkeling van de oliesector.

President Santokhi is blij met de goede evaluatie van het IMF en dankt in het bijzonder de bevolking die grote offers heeft gebracht om ons land te redden van de financiële ondergang. “Ondanks het zware saneringtraject hebben we toch ruimte gevonden om verlichting te brengen aan hen die offers hebben gebracht. Denk aan ons net gestarte programma om betaalbaar voedsel te kunnen inkopen, de positieve ontwikkelingen met de SLM die nu weer met eigen toestellen kan vliegen, de overeenkomst met de vakbonden waardoor we samen de economie kunnen herstellen en denk aan de positieve ontwikkeling met grondconversie waardoor we mensen in staat te stellen om straks, betaalbaar, eigen huizen te bouwen.

Het is goed om te constateren dat ook het IMF oog heeft voor de ontwikkelingen die we doormaken rond de oliesector. En ik voeg daaraan toe de stappen die we nu zetten voor duurzame inkomsten op basis van onze Carbon-Negatieve positie en ons tropische regenwoud, waar wij zorgen voor zuurstof voor de wereld. Dat alles is mogelijk omdat we vastberaden en doelgericht bezig zijn met de toekomst van ons land en ons niet laten afleiden door allerhande bijzaken. Het licht wordt nog duidelijker zichtbaar in de tunnel. Ook het volk zal ook meer verlichting krijgen de komende periode”, aldus President Santokhi.