Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Digitalisering Sociale uitkeringen geeft overzichtelijkheid van Koopkrachtversterking

De Surinaamse regering houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Afgelopen maart is de Staff Level Agreement bereikt over de vijfde evaluatie van het uit te voeren Herstelprogramma. Hierin is o.a opgenomen het uitvoeren en digitaal administreren van de sociale uitkeringen aan de samenleving. Op de website: https://gov.sr/kkv/ zijn de updates inmiddels doorgevoerd, waarbij een duidelijk overzicht is van alle sociale uitkeringen die door de regering worden uitbetaald.

De uitkeringen voor kwetsbare sociale groepen in de samenleving, worden gedaan door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en zijn onderverdeeld in Algemeen Oudedagsvoorziening (AOV), Algemene Kinderbijslag (AKB), Financiële Bijstand voor mensen met een beperking (FBMMEB), Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens (FBZWHH) en Koopkrachtversterking (KKV)

Voor dit eerste kwartaal is gebleken dat er tot en met maart 2024 zeker zo een 94.149 personen een aanvraag voor KKV hebben ingediend, waarbij er 39.428 (42%) zijn goedgekeurd omdat ze voldoen aan de gestelde criteria. De overige 58% dat niet in aanmerking is gekomen bestaat uit o.a. een groepje AOV-ers (23.803 = 25%) die apart een aanvraag voor de KKV hebben gedaan, terwijl ze dat rechtens hun status al ontvangen. Verder is de groep die de KKV, dubbel heeft aangevraagd (10.902=10%), automatisch door het systeem afgewezen. Saillant detail aan dit alles is dat slechts 1% van de aanvragers niet voldoen, doordat ze meer dan die SRD6000 verdienen. Daarnaast is er door efficiënte opschoning van het bestand een afname van het aantal KKV-ontvangers. Afgelopen februari kregen nog 12,0927 personen deze sociale uitkering, terwijl voor maart dat is gedaald naar 116.809 personen. De vrijgekomen middelen kunnen dan worden uitgekeerd aan de meest hulpbehoevenden in de samenleving.