Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Dc Linga vraagt meer hulp voor dorpen Donderskamp en Corneliskondre

Districtscommissaris (dc) Erwin Linga van het bestuursressort Boven-Coppename in het district Sipaliwini heeft zaterdagochtend noodhulppakketten in ontvangst genomen ten behoeve van de dorpen Donderskamp en Corneliskondre, vallende onder zijn verzorgingsgebied. Shaquille van Throo, coördinator van Bureau Eenheid, heeft namens de regering en het bureau symbolisch de overhandiging van 250 noodhulppakketten gedaan. De burgervader deed terstond het verzoek aan de regering om meer steun te bieden aan deze dorpen. Hij vroeg om voor de komende 6 maanden de twee dorpen te voorzien van noodhulp.

Dc Linga geeft aan dat de dorpsbewoners zeker voor die periode geen gebruik kunnen maken van hun kostgrondjes. Door de zware regens van de afgelopen weken waren de gebieden onder water gelopen en de oogst verloren gegaan. Hoewel het water grotendeels reeds is weggetrokken, zijn de kostgronden volgens de burgervader nog drassig. “De mensen hebben bij ons het verzoek gedaan dat wij ze voor de komende zes maanden ondersteunen. We zijn bezig een brief te schrijven aan de regering met het verzoek om deze zes maanden hulp te bieden”, zegt de dc. Hij bedankte de regering, Bureau Eenheid en alle ondersteunende diensten voor deze eerste noodhulp en hoopt op meer steun.

De burgervader voegt eraan toe dat de bewoners ook aandacht hebben gevraagd voor de water- en stroomvoorziening naar die gebieden. In Donderskamp en Corneliskondre moeten er reparatiewerkzaamheden gedaan worden aan de waterleidingbuizen die zijn aangelegd en het drinkwater moet aangezuiverd worden. In Witagron raakt de lichtmotor die het gebied voorziet van stroom steeds defect en dient gerepareerd te worden. Linga zegt dat hij in gesprek is met de betrokken instanties om deze zaken voor de mensen op orde te krijgen.

Van Throo zegt dat de regering niemand in de steek laat. “We weten dat er een heleboel mensen zijn afgezonderd in die gebieden en getroffen zijn door Covid en wateroverlast, waardoor het moeilijker is voor hun om uit te komen, maar daarom heeft de regering ervoor gezorgd dat zij nu de steun krijgen. Ik hoop dat ze er goed gebruik van zullen maken en er heel gauw weer bovenop komen”. Vanaf zondag 4 juli gaat de organisatie door met uitdelen in Paramaribo en wel in ressort Flora. De ressorten Beekhuizen, Blauwgrond, Munder, Pontbuiten, Tammenga en Weg naar Zee worden de komende week aangedaan. De coördinator zegt dat hulpbehoevenden zich alsnog kunnen registreren bij hun ressortraadsleden of via de Facebookpagina van Bureau Eenheid.