Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Minister Raghoebarsing blikt terug op succesvolle week met IMF-delegatie

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning blikt terug op een succesvolle week met de delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het negen leden tellende team onder leiding van Anastasia Guscina heeft in Suriname voor de vierde keer de stand van zaken opgemaakt van het met Suriname overeengekomen programma. Op het ministerie van Financiën en Planning zijn minister Raghoebarsing, degelatieleider Guscina en de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roember, tijdens een gezamenlijke persconferentie op woensdag 8 november ingegaan op aspecten van de missie en het programma.

Minister Raghoebarsing zegt dat er een drukke agenda is gewerkt waarbij er gesprekken zijn geweest van de president, vicepresident, productieministeries, de leiding van het parlement en de CBvS. Daarnaast is er ook gesproken met het Suriname Economic Oversight Board (SEOB) en de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). “De conclusie is dat het programma goed loopt. Het heeft zijn ups-and-downs en is erg intens”, aldus de bewindsman. Hij benadrukt dat Suriname aan het eind van het programma zelfstandig zijn schulden verder moet kunnen blijven aflossen. “Die situatie is nog niet bereikt. Er zijn nog een paar reviews voor nodig voordat we zover zijn. Als we te strak aanzetten op dit moment, wordt de financiële situatie te krap en dan kan het lastig worden in het rondkomen.”

Minister Raghoebarsing zegt dat het IMF ook wat dit betreft een goede partner is gebleken. Het fonds gaat namelijk mee in de inzichten en snelheid waarmee Suriname denkt dat programma uitgevoerd kan worden. “De conclusie is ook dat er geen sprake is van nieuw beleid”, zegt de bewindsman. Hij benadrukt dat alle moeilijke beleidsmaatregelen reeds zijn getroffen. Nu is er slechts sprake van uitvoeren en het is belangrijk dat hiermee wordt doorgegaan. Het is niet alleen belangrijk dat subsidies afgebouwd blijven, maar dat ook het ambtenarenbestand wordt opgeschoond. Tijdens de missie heeft de IMF-delegatie ook benadrukt dat bij het doorvoeren van moeilijke maatregelen er meteen opvangmaatregelen voor de kwetsbare groepen en middenklasse voorhanden zijn. En er dus meer aan het sociaal beleid uitgegeven wordt.

De bewindsman zegt dat herschikking met China belangrijk gaat worden bij de besluitvorming voor de vierde tranche. Die besluitvorming wordt rond de tweede helft van december geschat. De regering hoopt dat de herschikking met China ook tegen die periode rond is. “Zodat we de volgende review op een goede manier kunnen afronden”, aldus minister Raghoebarsing. Hij deelt mee dat de herschikking met de bondholders bijna rond is. “En met China maken we de zaak rond.” Behalve dat het Bureau voor de Staatsschuld intensieve gesprekken voert met de China Eximbank, vertoeft minister Albert Ramdin momenteel ook in het Aziatische land om de gesprekken fysiek te voeren. “Het ziet er naar uit dat we de goede kant opgaan. We hopen dat er met China herschikking komt en wij rust en orde kunnen scheppen in de schuldterugbetalingen van Suriname.”