Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Zes overheidscrèches krijgen facelift

Uit deze BNTF 9-schenking worden vanaf 2019 vijf projecten uitgevoerd, waarvan de crècherenovatie er één is. Met het opknappen van de crèches wil het ministerie de kinderen in een beter leefbaar milieu opvoeden en begeleiden in hun groeifase. De 1ste oplevering dient in october 2021 plaats te vinden. Middels de renovatie wordt gezorgd voor adequate opvang van de volgende generatie van Surinaamse burgers die middels goede begeleiding en onderwijs verder opgevoed zullen worden tot waardige Surinamers. Het doel van het BNTF 9-programma is om armoede onder de bevolking te verminderen door de uitvoering van projecten welke gerelateerd zijn aan onderwijs, watervoorziening en goede sanitatie en ook het verbeteren van inkomensvoorziening door menselijke ontwikkeling.

BNTF 9-projectmanager Jaswant Doekharan onderstreept dat het eigen onderhoud en beheer op regelmatige basis ervoor zullen zorgen dat de gebouwen een veel langere levensduur hebben en de kindvriendelijkheid zullen blijven uitstralen.

Phylicia van Cooten directeur van de Sbec, onderschrijft de noodzaak van deze renovaties. Ze weet dat de meeste crèches nooit eerder zijn gerenoveerd sinds hun bestaan. “U kunt zich dan voorstellen in welke staat de crèches zich bevonden”, aldus Van Cooten. De directeur vraagt nog even geduld aan de ouders, gezien de crèches reeds twee maanden zijn gesloten vanwege de renovaties. Ze verwacht dat de renovaties midden oktober afgerond zijn. “Uiteindelijk zullen deze crèches er heel mooi uitzien en volgens de wettelijke standaarden worden ingericht.”

Zes aannemers hadden een offerte ingediend. Na een evaluatie is een aanbesteding conform richtlijnen van de financierder, de volgende 3 bedrijven in aanmerking gekomen met name: Cornerstone NV, Aannemingsbedrijf Soeram, Aannemingsbedrijf Balwant Gir.

De directievoering wordt gedaan door de vertegenwoordigers van Kalitech Inc. gevestigd in Guyana.

Minister Uraiqit Ramsaran en onderdirecteur Felicia Berggraaf – Redjosetiko van het ministerie van Sociale zaken & volkshuisvesting deed ook een oriëntatie bezoek.