Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Woningschenking: Staatshoofd biedt hulp aan seniore burger

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs, met ondersteuning van ondernemers, een woning geschonken aan de 78-jarige Waginem Atmo-Djosetiko, nadat drie maanden eerder het verzoek voor de bouw ervan werd ingediend. Op 6 januari 2023 overhandigde het staatshoofd de sleutels van de woning aan mevrouw Djosetiko, gelegen aan de Sastrodisoemoweg te Lelydorp. Djosetiko uitte haar vreugde over de geschonken woning en de bereidheid van het staatshoofd om te helpen, waardoor ze nu dichter bij haar kinderen kan wonen.

Tijdens zijn toespraak benadrukte president Santokhi de persoonlijke band met Djosetiko, die niet alleen zijn buurvrouw was maar ook voor zijn kinderen zorgde toen hij minister van Justitie en Politie was. Hij sprak zijn dank uit aan de ondernemers en iedereen die heeft bijgedragen aan dit initiatief. “Ik ben blij dat we dit hebben kunnen doen.” De regeringsleider richtte zich verder tot de aanwezige jongeren en wees op de lopende overheidsprogramma’s om de woningnood te verlichten, waaronder projecten zoals die aan de Poerwodadiweg, Reeberg, Crepie en Koewarasan, waar nieuwe woningen worden gebouwd.

Het staatshoofd deelde mee dat de overheid mogelijkheden biedt aan burgers, zoals leningen tegen een rente van 7% tot maximaal SRD 1.6 miljoen om een huis te bouwen. Ook noemde hij het Affordable Housing Project (AHP), waarbij burgers USD 15.000 ontvangen om te bouwen, waarvan USD 9000 als subsidie wordt verstrekt en het resterende bedrag tegen een rente van 7% kan worden geleend. “Voor zij die helemaal geen lening kunnen nemen, worden sociale woningen gebouwd die gegeven zullen worden aan degenen die het niet kunnen betalen,” aldus de president.