Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Voortgang samenwerking CARICOM-India breedvoerig besproken op ministeriële bijeenkomst

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft samen met zijn collega’s van de CARICOM, met hun Indiase counterpart, dr. Subrahmanyam Jaishankar, op 21 april 2023 de voortgang van samenwerking besproken tijdens de 4de CARICOM-India ministeriële bijeenkomst in Georgetown, Guyana.

De medevoorzitter voor CARICOM, minister Kamina Smith van Jamaica, benadrukte dat de eerste CARICOM-India Summit, in september 2019, de toon heeft gezet voor een diepere politieke betrokkenheid in deze relatie en vastberadenheid om deze samenwerking verder te versterken. Verder gaf ze aan dat met het thema onder het G20 presidentschap van India ‘One Earth, One Family, One Future’, de onderlinge verbondenheid wordt bevestigd en een goede context biedt om nieuwe gebieden van samenwerking te identificeren, ter bevordering van de wederzijdse belangen als ontwikkelingslanden.

Volgens Smith heeft de Caribische gemeenschap genoeg voordelen in haar samenwerking met India en verwees in het bijzonder naar de schenking van vaccins, tijdens de COVID-19-pandemie, welke de lidstaten heeft geholpen deze ongekende wereldwijde crisis het hoofd te bieden en levens te redden.

Tijdens de bijeenkomst is brede sectorale samenwerking besproken op de gebieden van handel en economie, landbouw en voedselzekerheid, volksgezondheid en farmaceutische industrie, infrastructuur, energie en hernieuwbare energie, klimaatverandering en rampenbeheersing, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en E-Governance, ontwikkelingspartnerschap en capaciteitsopbouw, educatie, cultuur, wellness en toerisme, terrorismebestrijding alsook nauwere samenwerking op multilaterale fora.

Minister Jaishankar sprak waardering uit over de diverse perspectieven van zijn collega’s en vertegenwoordigers van de lidstaten in de samenwerking met India op diverse niveaus en benadrukte de bereidheid voor nog meer ondersteuning. Concreet informeerde hij over het initiatief van India om individuele kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen, via onder andere de levering van machines, technologie en training, met een waarde tot US$ 1 miljoen, en kijkt uit naar voorstellen.

Deze projectvoorstellen moeten levensvatbaar zijn, met robuuste impact op de nationale economie. Details over de voorwaarden worden spoedig via diplomatieke kanalen bekendgemaakt. Op het gebied van capaciteitsversterking stelde de bewindsman diverse mogelijkheden voor, waaronder gespecialiseerde en op behoefte aangepaste ITEC-trainingen, Indo-CARICOM beurzen, trainingsprogramma’s voor jonge leiders en parlementariërs, kennismakingsprogramma’s op het gebied van ICT, volksgezondheid en landbouw, welke kosten door India gedragen zullen worden. Ter bevordering van de onderlinge business, stelde minister Jaishankar voor om jaarlijks, om en om -in India en in een CARICOM-land-, Business Forums te organiseren met de drie grote business organisaties van India.

Ook moedigde de Indiase bewindsman de CARICOM-landen aan samenwerking met de International Solar Alliance (ISA) en de Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) te bevorderen. Hij onderstreepte het collectief belang van duurzame energie en klimaatverandering. Het hoofdkwartier van beide internationale organisaties is in India gevestigd. Suriname behoort tot een van de oprichtingslanden van ISA en participeert in diverse programma’s; thans wordt het proces ingezet tot het lidmaatschap van CDRI.

De bewindsman informeerde over een virtuele meeting die uiterlijk begin augustus zal worden gehouden met de CARICOM-landen om de voortgang in G20-verband te belichten, waar India het presidentschap over heeft van 1 december 2022 tot 30 november 2023. Minister Jaishankar benadrukte verder dat premier Modi heel duidelijk aangeeft dat G20 niet alleen gericht is op haar leden, maar dat ook betrokkenheid van overige partners nodig is, hetgeen geschiedt via The Voice of the Global South. President Santokhi heeft op 13 januari 2023 hierin geparticipeerd. In de marge van de CARICOM-India meeting heeft minister Jaishankar bilaterale ontmoetingen gehad met een aantal collega’s van CARICOM, waaronder Minister Albert Ramdin.