Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Verlichten noden kwetsbare gezinnen cruciaal voor regering

De regering heeft gekeken waar er nog ingespeeld kan worden om de om de noden van kwetsbare gezinnen binnen de samenleving te verlichten. “Er is gekeken naar een overbruggingsmaatregel, welke voor de hand ligt terwijl er wordt gewerkt aan duurzame structurele oplossingen”, aldus president Santokhi op 28 maart in De Nationale Assemblee. Als overbruggingsmaatregel is het voorzien van voedselpakketten en basisgoederen aan kwetsbare gezinnen binnen de samenleving goedgekeurd. “Besloten is dat er landelijk 80.000 voedselpakketten verstrekt zullen worden.”

Voor deze overbruggingsmaatregel als onderdeel van het Sociaal Programma is er volgens het staatshoofd ruim SRD 92 miljoen uitgetrokken. “Het geven van voedselpakketten is een overbruggingsmaatregel. Het moet gezien worden in het kader van een urgente korte termijn aanpak. Het is de bedoeling, dat wij richting een duurzame structurele aanpak gaan, en dat is het geven van de koopkrachtversterking van SRD 1800, middels het Social Beneficiary Systeem.” De regeringsleider geeft verder aan dat er de afgelopen periode verschillende gesprekken zijn gevoerd in het kader van het vooroverleg om te komen tot een gestructureerde nationale dialoog. “Tijdens deze gesprekken zijn er diverse afspraken gemaakt om samen te werken aan gemeenschapsontwikkelingsprojecten.”

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal er gecontinueerd worden, om projectvoorstellen in te voeren voor het verlichten van de noden van het volk. President Santokhi heeft aangegeven dat voor de aansturing en monitoring van de maatregelen er bijzondere voorzieningen getroffen moeten worden. Het staatshoofd heeft de nationale volksvertegenwoordiging om begrip en empathie gevraagd om diverse maatregelen door te voeren. “Het is voor mij duidelijk dat elke verantwoordelijke regering die aan de macht komt en het meent met de natie Suriname en het volk van Suriname eerst door een fase van noodzakelijke financieel-economische hervormingen zal moeten gaan om een solide, gezonde, duurzame economie te realiseren. Er is geen andere optie. Schijnwelvaart is geen ontwikkeling, uiteindelijk gaan we toch vastzitten”, luidt de toelichting van het staatshoofd.