Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Vergroting agrarische productie centraal bij Studenten Agrarisch Platform

Het vergroten van de agrarische productie en verdiencapaciteit van Suriname heeft centraal gestaan tijdens een overleg tussen de Stichting Studenten Agrarisch Platform (SSAP) en president Chandrikapersad Santokhi. SSAP-voorzitter Paul van Dun heeft benadrukt dat gezien de huidige crisis het meer dan noodzakelijk is om de voedselschuurgedachte van Suriname waar te maken. Dit is aan de orde gekomen tijdens een voorgesprek op 4 maart 2023 in het kader van het Nationale Dialoog, welke president Santokhi met diverse maatschappelijke organisaties voert.

Zowel president Chandrikapersad Santokhi als minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij zijn ingenomen met de voorstellen in het kader van het verruimen van productie en verdiencapaciteit. “Ons streven is om jongeren te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de agrarische sector in plaats van af te studeren en op een kantoor te werken”, aldus van Dun. De activiteiten vanuit de stichting om jongeren te interesseren in de landbouw te gaan geniet ondersteuning van beide functionarissen. Ook de gedachtegang Suriname te maken tot voedselschuur van het Caraïbisch gebied geniet goedkeuring. De minister zegt dat in dit kader reeds concrete acties zijn ondernomen in samenwerking met andere landen in de regio.

De stichting heeft verder aandacht gevraagd voor het versoepelen van de toegang tot grond, omdat het gebrek aan landbouwrijpe gronden een enorme barrière vormt voor jonge Surinamers die aan landbouw willen doen. Ook is voorgesteld om landbouw toe te voegen aan het curriculum vanaf de lagere school, om de scholieren te stimuleren te denken in de termen van landbouw. Ook de toegang aan financiële middelen behoeft versoepeling en verruiming. Van Dun heeft verder met zijn organisatie voorgesteld om waterbeheersingsprojecten te initiëren, omdat gebleken is dat belangrijke landbouwgebieden onder water komen te staan bij regenval.

De minister zegt verder in zijn reactie op de aangehaalde punten, dat er via de Nationale Ontwikkelingsbank voorzieningen worden getroffen om fondsen beschikbaar te stellen voor ondernemers. Ook zijn er diverse projecten in de pijplijn om de agrarische productie op te voeren. De regering is verder voornemens om het cassave fabriek dat enkele jaren geleden de deuren sloot, te gebruiken voor de verwerking van markoesa en pomme de citer.