Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Veiligheid top prioriteit regering

Met de recente ontwikkelingen van de criminaliteit in Suriname is de regering vastberaden stappen te ondernemen. President Santokhi heeft in dit verband een bijeenkomst gehouden met verschillende overheidsfunctionarissen en veiligheidsinstanties waaronder vicepresident Ronny Brunswijk, voorzitter van de Nationale Assemblee Marinus Bee, minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, minister van Defensie, Krishnakoemarie Mathoera en de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, evenals de leidinggevenden van het Korps Politie Suriname, de Dienst Nationale Veiligheid en het Hof van Justitie. De bijeenkomst vond plaats op maandag 22 april op het Kabinet van de President.

President Santokhi heeft zijn bezorgdheid geuit over de recente gevallen van criminaliteit in het land. Gezien de vele criminele incidenten in verschillende delen van het land is een directe aanpak noodzakelijk. De leiding van de veiligheidsinstanties kregen daarom de opdracht van het staatshoofd om harder de handen aan de ploeg te slaan zodat de situatie onder controle komt en de veiligheid gehandhaafd wordt.

Minister Amoksi benadrukt het belang van controle in alle delen van het land en heeft aangekondigd dat er strenge maatregelen zullen worden genomen tegen criminaliteit. Het initiatief om roadblocks aan te brengen, heeft al vruchten afgeworpen, echter, gezien er nog meldingen van criminele incidenten gedaan worden, zal het opwerpen van wegblokkades opgevoerd worden. De minister merkt op dat het blijkt dat vreemdelingen in dit kader vaak een dikke vinger in de pap hebben. Hierom zal ook het vreemdelingenbeleid aangescherpt worden. Er is een samenwerking tussen alle veiligheidsinstanties en gezien de situatie zich blijft voortdoen zal deze verstevigd worden. Het Korps Politie Suriname wordt inmiddels nog nauwer ondersteund door het Nationaal Leger. De minister roept een ieder op om mee te helpen de criminaliteit te minimaliseren en de veiligheid te handhaven door samen te werken met de autoriteiten en verdachte activiteiten onmiddellijk te melden. “Criminaliteit bestrijd je niet alleen, we hebben de gemeenschap nodig”, benadrukte hij. De komende dagen zullen de autoriteiten verder bijeenkomen om aan te scherpen.

President Santokhi benadrukt dat het belangrijk is dat veiligheidsautoriteiten de situatie onder controle hebben en de veiligheid van de samenleving waarborgen. Daarom heeft hij hen gadviseerd een volkomen toegewijd team in te stellen om dit te bereiken. Eén van de aandachtspunten waaraan er volgens hem gewerkt zal moeten worden is om voorlichting en ontwikkelingen effectiever te communiceren naar de samenleving. “We zijn vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten om criminaliteit te bestrijden, de orde te handhaven en een veilige omgeving te creëren waarin onze burgers kunnen gedijen. Daarom zullen wij tot het maximale gaan totdat we dit hebben gewaarborgd”, aldus het staatshoofd.