Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Valutawet 2020 onding en werkt niet

Met de aanname van de wijziging van de Wet Toezicht en Geldtransactiekantoren 2012, zal de valutawet van 2020 niet meer van kracht zijn. “De omstreden Valutawet is een onding en werkt niet.” Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven op 26 maart 2021, tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende de goedkeuring van de wijziging van de Wet Toezicht en Geldtransactiekantoren 2012. Het staatshoofd komt tot deze conclusie op basis van de evaluatie die de presidentiele commissie heeft uitgevoerd in samenwerking met alle betrokken stakeholders.
De Commissie heeft zich in eerste instantie beziggehouden met een evaluatie van de zogenaamde Valutawet. Een omstreden wet, die op 21 maart 2020, in het holst van de nacht, de bevolking door de keel gedrukt heeft. In de haast van aanname van deze wet, is door de toenmalige coalitie geen aandacht geschonken aan elementaire aspecten.

Het staatshoofd zegt dat de valutawet van 21 maart 2020 niet conform de juiste procedures behandeld is in het parlement, maar ook de afkondiging is onvolkomen geweest, waardoor twijfel bestaat of de wet wel geïmplementeerd was. Verder is er toen onvoldoende of geen rekening gehouden met het enorm verschil tussen de formele wisselkoers, zoals gepubliceerd door de Centrale Bank en de reële wisselkoers, die toen op de vrije markt gehanteerd werd. Daardoor werd een onrealistische koers opgelegd aan de samenleving, en werd de dreiging van grote onevenwichtigheden in het financiële systeem geïntroduceerd.

Hiernaast leidde de valutawet tot allerlei conflicten in regelgeving. Bijvoorbeeld ten opzichte van eerdere wetten zoals de wet ‘Vernoeming en Herleiding van Guldenbedragen tot Dollarbedragen’. De valutawet van 2020 heeft hiernaast, en misschien ook daarom, geen enkel draagvlak bij de belangrijkste actoren op de financiële markten, namelijk de: deviezenbanken, wisselkantoren (cambio’s) en handelaren.

Het is zover gegaan, dat de deviezenbanken hun deuren voor een dag hebben gesloten, uit protest. Hiermee zijn doel en strekking van de valutawet toentertijd niet bereikt. Integendeel, door de toegenomen onzekerheid op de financiële markten, ging de wisselkoers juist de lucht in. Ook de Kantonrechter ging in kort geding, en heeft in twee separate vonnissen de werking van de valutawet opgeschort, omdat er onzekerheden bestaan omtrent de grondwettelijkheid en de rechtskracht van deze wet.