Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Uitbreiding samenwerking rode draad bilateraal overleg regeringsleiders Santokhi en Rutte

President Chandrikapersad Santokhi en zijn Nederlandse ambtsgenoot, Mark Rutte hebben een bilateraal overleg gehad op het presidentieel paleis. Op maandag 12 september 2022 is er breedvoerig gedelibereerd over het uitbreiden van de huidige samenwerking. Het Surinaamse staatshoofd heeft benadrukt dat nu het moment is om de bestaande samenwerking te versnellen en intensiveren. “Het is ook cruciaal om de samenwerking uit te breiden naar andere gebieden om de economische groei te versnellen, investeringen te bevorderen en ons sociaal vangnet te verstevigen”, luidt de samenwerkingsintentie van president Santokhi.

Het Surinaamse staatshoofd heeft zijn erkentelijkheid uitgesproken voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden om gezamenlijk op te treden voor het behoud van democratie, veiligheid en sociaaleconomische vooruitgang. Suriname en Nederland hebben de samenwerking op het gebied van financiën, defensie, justitie en gezondheidszorg al opgepakt. President Santokhi geeft aan dat het van eminent belang is om ‘out of the box’ te denken en te handelen om de samenwerking uit te breiden. “Ik vraag nadrukkelijk aandacht voor de suggestie om serieus te kijken naar de mogelijkheid om de extra Strategic Drawing Rights (SDR’s) die landen hebben gekregen via het IMF in te zetten voor landen in economische crisis”, aldus de regeringsleider.

Nederland heeft een economie die het mogelijk maakt om koopkrachtreparaties uit te voeren. “Zoals u, naar wij begrijpen uit de media, gaat repareren met een miljardenpakket. Die luxe hebben wij niet. We hebben geen reserves om die verlichting te brengen voor onze bevolking”, deelde president Santokhi mede aan premier Rutte. Het Surinaamse staatshoofd heeft de Nederlandse minister-president aangegeven dat het rechtvaardig zal zijn wanneer rijke landen zoals Nederland de extra SDR’s deels inzetten om landen in crisis een duwtje in de rug te geven. “Het zou bijdragen aan een stabielere positie en versnelling van het economische herstel.”

Het Makadra-project is ook op de agenda geweest tijdens het overleg. President Santokhi heeft opgemerkt dat het nu ook tijd is om dit programma uit te breiden. Verder heeft het Surinaamse staatshoofd in zijn gedachtewisseling met de premier benadrukt dat de politiesamenwerking tussen beide landen zal moeten leiden tot een duurzame professionalisering van de justitiële autoriteiten in Suriname. “Ik ben ervan overtuigd dat met de ondersteuning van de Nederlandse politionele diensten, de beoogde hervorming en versterking kan worden bereikt”.