Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Overlijden

  1. Wie is bevoegd tot het doen van aangifte tot overlijden ?
    Een ieder die kennis draagt van het overlijden kan aangifte hiervan doen bij het Bureau voor Burgerzaken van het district waar de persoon is overleden.

  2. Wanneer moet ik de aangifte van overlijden doen ?
    U dient een aangifte van overlijden binnen 24 uur na het overlijden te doen indien het overlijden in Paramaribo heeft plaatsgehad. Voor de overige districten binnen 16 dagen na de dag van overlijden. Zon- en feestdagen worden niet meegerekend. Late aangifte kan alleen met een machtiging van de Procureur Generaal.