Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Bevolkingsregister

 1. Wie staan er in het Bevolkingsregister van Suriname?
  Het Bevolkingsregister registreert personen die in Suriname wettig gevestigd zijn ongeacht nationaliteit.

 2. Hoe kom ik in het Bevolkingsregister te staan?
  Het brondocument om te komen tot registratie bij het Bevolkingsregister is een geboorteakte.

 3. Welke documenten kan ik verkrijgen uit het Bevolkingsregister?
  U kunt de volgende documenten aanvragen uit het Bevolkingsregister;
  • Uittreksel;
  • Gezinsuittreksel;
  • Uittreksels ten behoeve van het Staatsziekenfonds(SZF), het Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds ( AOV) of rijbewijs;
  • Nationaliteitsverklaring;
  • Bewijs van ongehuwde staat;
  • Bewijs van ex- Nederlanderschap;
  • Assestatie de vita( bewijs van in leven zijn;
  • Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister ten behoeve van vreemdelingen.

 4. Wat zijn de kosten per afgegeven verklaring?
  U betaalt SRD 1,00 per afgegeven verklaring. 

 5. Welke bescheiden moet een ingezetene met een vreemde nationaliteit meenemen ?
  Bij elk bezoek aan het Bevolkingsregister neemt u als ingezetene met een vreemde nationaliteit mee;  Beschikking tot toelating of vestiging in Suriname; paspoort.

 6. Wat kan ik bij het Bevolkingsregister aangeven?
  U kunt bij het Bevolkingsregister het volgende aangeven: verhuizingen binnen Suriname; vestiging vanuit het buitenland; vertrek naar het buitenland.

 7. Wat kan ik nog meer aanvragen bij het Bevolkingsregister?
  U kunt bij het Bevolkingsregister ook terecht voor: paspoort; familieboekje; akten van de Burgerlijke Stand; aanvraag identiteitskaart; aanvraag stamboom; aanvraag straatnaam en huisnummer.