Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

SURINAME ZAL OOK VANUIT CARICOM-VOORZITTERSCHAP DOELEN REALISEREN

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 zal Suriname de belangrijke verantwoordelijkheid hebben om als voorzitter bij de conferentie van staatshoofden en regeringsleiders van de Caribische gemeenschap, te fungeren. “Wij zullen met visie en initiatief, op een effectieve manier leidinggeven aan deze functie om ook onze doelen, zoals eerder geschetst, te realiseren,” aldus president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 16 december 2021 in de Nationale Assemblee.

In zijn spreekbeurt bij de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 benadrukte het staatshoofd dat het Caricom-voorzitterschap een gelegenheid is om Suriname definitief een ander gezicht op de internationale podia te geven. “De voorbereidingen zijn reeds gestart, en in de komende maanden zullen wij de gemeenschap en uw parlement, blijven informeren over hetgeen op de agenda staat,” deelde de president het college mede.

Volgens hem wordt de wereld vandaag aan de dag geconfronteerd met enorme uitdagingen. Als Surinamers zullen wij doelgerichte oplossingen moeten vinden om uitdagingen die op ons afkomen het hoofd te bieden. President Santokhi: “Suriname is niet geïsoleerd, wij zijn onderdeel van deze wereldgemeenschap en wij zullen ons daarom, moeten voorbereiden, om het hoofd te bieden aan uitdagingen, die op ons afkomen. Of het nu de impact van de Covid-19-pandemie is, het herstel van onze economie, het schuldenvraagstuk, de internationaal beïnvloede prijspeil als gevolg van hogere transport kosten… Wij als Surinamers, zullen creatieve, innovatieve, en doelgerichte oplossingen moeten vinden.”