Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Suriname toegewijd aan ontwapening massavernietigingswapens

Tijdens een plenaire vergadering op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is op maandag 26 september 2022 de internationale dag voor de totale uitbanning van kernwapens herdacht. Ter gelegenheid hiervan heeft de permanent vertegenwoordiger, ambassadeur Sunil Sitaldin, een statement namens de Republiek Suriname uitgesproken.

Het bereiken van wereldwijde nucleaire ontwapening is een van de oudste doelstellingen van de Verenigde Naties. Het was het onderwerp van de eerste resolutie van de Algemene Vergadering in 1946, waarbij de Commissie voor Atoomenergie werd opgericht, met een mandaat om specifieke voorstellen te doen voor de controle op kernenergie en de afschaffing van wapens die geschikt zijn voor massavernietiging.

Ambassadeur Sitaldin gaf aan dat een wereld waar burgers te maken hebben met angst voor massavernietigingswapens, niet onze realiteit moet zijn waarmee burgers geconfronteerd raken. “We moeten zorgen voor een wereld zonder kernwapens voor onszelf en voor toekomstige generaties, door prioriteit te geven aan ontwapening en de totale uitbanning van atoomwapens”.

Voorts vermeldde de ambassadeur dat het prijzenswaardig is dat verschillende gebieden in de wereld kernwapenvrij zijn en dat er zones worden ingesteld, zoals Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waarvan de Republiek Suriname deel uit maakt. “Bij het naleven van wettelijke verplichtingen en het voldoen aan overeenkomsten aangaan, is het vermeldenswaard dat Suriname niet alleen toegewijd is aan het aspect van ontwapening van nucleaire wapens, maar ook andere massavernietigingswapens” gaf de ambassadeur mee.

Daarnaast vermeldde Sitaldin dat in dit opzicht Suriname partij is van relevante internationale- en regionale verdragen zoals het Non-proliferatieverdrag (NPV), de Chemische Wapens Conventie (CWC), het Biologische (Bacteriologische) Wapenverdrag (BWC), het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) en het Verdrag van Tlatelolco.

De ambassadeur hield in zijn gehoor tenslotte voor dat het bereiken en behouden van een kernwapenvrije wereld, de verantwoordelijkheid is van alle leden van de Verenigde Naties. “We moeten in gedachten houden dat het voortbestaan van de mensheid hier op het spel staat, en wij ons daarom moeten onthouden van elke handeling met betrekking tot dreiging van het gebruik van massavernietigingswapens met desastreuze gevolgen die impact hebben op burgers” besloot Sitaldin.