Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Suriname streeft naar welvaart uit gasexploitatie met behoud van carbon negatieve status

De Presidentiële Stuurgroep Gasexploitatie heeft op 24 augustus 2023 een tussentijdsverslag uitgebracht aan president Chandrikapersad Santokhi over de mogelijkheden die Suriname heeft om te verdienen aan gasexploitatie. Voordat het land kan verdienen aan gas moeten eerst de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie op gang komen. Willem Bloem, voorzitter van de Presidentiële Stuurgroep Gasexploitatie, heeft in een tijdlijn de verschillende stappen uitgezet, die gevolgd moeten worden voordat de productie plaatsvindt. Volgens de verwachtingen kan Suriname binnen enkele jaren – afhankelijk van de technische uitvoerbaarheid – al de eerste Amerikaanse dollars verdienen.

Bloem deelde mee dat de gasindustrie naast het creëren van banen ook welvaart met zich meebrengt en kan zorgen dat het bruto binnenlandsproduct (bbp) van het land gaat stijgen. Echter zijn er verschillende randvoorwaarden, waaraan de overheid moet voldoen. Zo moet de regering een duidelijke doelstelling hebben over waar zij naartoe wil met deze sector. Andere randvoorwaarden zijn een goede reputatie; kundigheid van Surinaamse partners; een duidelijk beleid over emissies; transparantie in besluitvorming; een goede communicatiestrategie; verbetering van de ease of doing business en opleidingen voor Surinamers met een duidelijk beleid voor kennismigratie.

President Santokhi heeft vooral de nadruk gelegd op behoud van Surinames status als carbon negatief land. Hij vroeg de commissie of er is nagegaan hoeveel CO2 deze industrie zal uitstoten en wat de gevolgen zullen zijn voor deze status. Het staatshoofd is voorstander van investeringen, maar niet ten koste van de carbon negatieve status. Hij wees wederom op de leidende rol die Suriname kan innemen met carbon credit. President Santokhi gaf aan dat in een periode waar velen roepen dat olie en gas uitgefaseerd moeten worden, het belangrijk is dat Suriname op een milieuvriendelijke wijze opereert binnen deze sector, zodat het land zijn carbon negatieve status behoudt en ook verdient aan carbon credit.