Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Suriname en Frans-Guyana houden 2e River Council vergadering

Op donderdag 6 juli 2023 is in St. Laurent Du Maroni, Frans-Guyana, de tweede Geherstructureerde River Council vergadering gehouden. Het doel van deze vergadering was het verder bespreken en uitzetten van activiteiten die het gezamenlijk beheer van de Marowijne- en Lawarivier en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied kunnen verbeteren.

In het belang van een grotere operationaliteit werd deze vergadering gehouden in een geherstructureerde vorm in overeenstemming met de voorwaarden van “Joint Declaration on the Joint Management of the Maroni River and Lawa River en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied” van 15 maart 2021. Bij deze vergadering hebben de coördinatoren van de ‘Joint Declaration’, de leden van het managementteam, het technisch team en de 4 werkgroepen van zowel Suriname als Frans-Guyana, elkaar ontmoet. In tegenstelling tot de eerste meeting op 28 juli 2022 waren ditmaal alle vier werkgroepen aanwezig, namelijk Management, Milieu, Veiligheid en de Sociale Sectoren (Onderwijs, Sport, Cultuur en Gezondheid).

De Surinaamse delegatie werd geleid door waarnemend directeur Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Elizabeth Bradley, en aan het hoofd van de Franse delegatie, stond de Sub-prefect van Saint-Laurent du Maroni, Christophe Lotigie.

Hij gaf in zijn toespraak aan de vergadering volledig te willen plaatsen binnen het kader van veiligheid. De aspecten die hierbij werden aangekaart zijn veiligheid voor personen en goederen, milieu gezondheid en legaliteit. Lotigie kondigde ook aan dat dit de laatste River Council voor hem was en dat hij kort daarna met pensioen zou gaan.

Jean-Paul Fereirra, Vice-President van de Territoriale Gemeenschap van Frans-Guyana (CTG) vroeg extra aandacht voor het beheer van vuil langs de rivier, dat inzet vereist van beide landen. Hij sprak ook zijn enorme zorg uit over de illegale goudsector die aanzienlijke schade verricht aan het milieu en sociaal leven. In het verlengde hiervan gaf de Franse ambassadeur, Nicolas De Lacoste, aan dat de bovengenoemde onderwerpen bij elke vergadering worden aangekaart en hoopt gauw een ommekeer te zien in deze situaties.

Sophie Charles, President van de West Frans-Guyanese Gemeenschap van gemeenten (CCOG), ging in op de inspanningen en pogingen die gewaagd worden om de samenwerking tussen beide landen te verbeteren. Hierbij ging het om het beheer van vuil, economische ontwikkeling en andere zaken die kunnen zorgen voor doelgerichte oplossingen.

Waarnemend directeur Bradley benadrukte de vier pilaren te weten, management, milieu, veiligheid en sociale sectoren zoals onderwijs, sport, cultuur en gezondheid, waarbinnen de River Council is geherstructureerd. Zij gaf aan dat deze zijn ingericht om de discussie te leiden en om zodoende doelgerichte resultaten te boeken.

Onder Management werd de regelgeving besproken voor boten die varen op de Marowijnerivier en werd er ingegaan op de verschillen tussen de regelgeving van zowel Suriname als Frans-Guyana. Ook de registratie en keuring van boten en boothouders en -eigenaren werd belicht.

Bij verschillende presentaties onder het onderwerp Milieu werd de bezorgdheid geuit over afvalverwerking. Bruno Apouyou, President of Great Customary Council (GCC), benadrukte bezorgdheid van de dorpsgemeenschappen van beide kanten van de Lawa- en Marowijnerivier en dat de rivier niet alleen in levensonderhoud voorziet maar ook van spirituele betekenis is en dat elke verandering door mensen aangebracht een enorme impact kan hebben.

Frederik Terlutter, medisch directeur, gaf in zijn toespraak de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen het Marwina Streekziekenhuis en het Centre Hospitalier de L’Ouest Guyanais (CHOG). De volgende stap hierbij is het tekenen van een Memorandum of Understanding voor samenwerking tussen de ministeries van Volksgezondheid van Suriname en Frankrijk.

Roy Samuels, Commandant van het Korps Militaire Politie en leider werkgroep Veiligheid, ging vooral in op de criminele activiteiten die op de rivier plaatsvinden. Hij gaf verder aan dat er een goede samenwerking is tussen de justitiële autoriteiten van Suriname en Frans-Guyana en dat ze kosten nog moeite besparen om de veiligheid te garanderen.

Tenslotte werd door waarnemend directeur Bradley aandacht gevraagd voor de situatie rondom de verzekering van auto’s en trucks die richting Frans-Guyana slechts op Frans grondgebied kunnen laten verzekeren, terwijl dat andersom niet het geval is.

De volgende geherstructureerde River Council vergadering, die een keer per jaar plaatsvindt, is gepland voor juli 2024.