Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Stuurgroep onderzoekt palmolieproject Patamacca

De regering heeft de Stuurgroep “Ontwikkeling Palmolie Industrie Marowijne” ingesteld om onderzoek te verrichten naar de continuering van het palmolieproject in het Patamaccagebied en het inventariseren en evalueren van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en China Zhong Heng Tai Investment Co. Ltd. De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresident, de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Grondbeleid en bosbeheer, Financiën en Planning en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), is op dinsdag 22 augustus 2023 door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd. De leden zijn Mr. Geetapersad Gangaram Panday (Voorzitter), Ashween Ramdin (lid tevens secretaris), ir. P. D. Rellum (lid), Mr. Dew Jaddoe (lid), Mr. Frederik Pinas (lid), Winnica Khodabaks (lid), Kathleen Kadosoe (lid), R. A. Somopawiro (lid) en R. Matai (lid).

De werkgroep moet na een gedegen onderzoek advies uitbrengen aan de regering. Naast de inventarisatie en evaluatie van de overeenkomst met het chinees bedrijf, zal de stuurgroep ook toezicht houden op de correcte naleving en monitoring van de overeenkomst en zal alle daartoe strekkende maatregelen en voorzieningen moeten treffen. Volgens president Santokhi moet dit vraagstuk goed onderzocht en uitgewerkt worden. Het betreft een project dat 19 jaren geleden reeds uitgevoerd zou moeten worden en welke bij wet is goedgekeurd. “Wij moeten er het fijne van weten van wat er allemaal gebeurd is. Daarvoor zijn er vertegenwoordigers van verschillende ministeries en instanties in de stuurgroep bij mekaar gebracht. Als regering willen we dat het project uitgevoerd moet worden. Er moet een structurele oplossing en helderheid komen”, gaf het staatshoofd te kennen bij de installatie.

De president vroeg de stuurgroep om in het belang van de ontwikkeling van het land en in het kader van de samenwerking met China zaken goed te onderzoeken. De Surinaamse regering heeft op 16 januari 2004 een overeenkomst gesloten met het bedrijf China Zhong Heng Tai Investment Co. Ltd voor het opzetten van een geïntegreerd oliepalmbedrijf en de exploitatie daarvan in het district Marowijne. In die overeenkomst is opgenomen dat er een stuurgroep belast zou worden met toezicht op de monitoring van de naleving van de overeenkomst. Het bedrijf stuitte bij de uitvoering van het project op obstakels. Deze zullen door de stuurgroep geïnventariseerd en geëvalueerd worden.

Voorzitter Geetapersad Gangaram Panday zegt dat de groep reeds aan de slag is gegaan met vergaderingen en al heel wat documenten zijn verzameld. Er is volgens hem op 10 augustus 2023 ook al een gesprek geweest met de leiding van China Zhong Heng Tai Investment Co. Ltd. Die hebben ook documenten opgestuurd. “Wij gaan de komende week erop reageren en daarna komt er weer een vervolgbespreking”, legt de voorzitter uit. Het zal naar zijn zeggen een langdurig proces worden, maar er zal binnen twee maanden alvast een rapportage aan de president worden gedaan. Het is de bedoeling dit regelmatig schriftelijk te doen. De groep is ingesteld voor de duur van 3 jaar.