Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Stuurgroep Alcoa/Suralco heeft onderhoud met president

De Presidentiële Stuurgroep Alcoa/Suralco heeft een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens de ontmoeting op donderdag 29 december 2022 heeft het collectief enkele issues, die om een integrale aanpak vroegen, met het staatshoofd besproken. Daarbij is ook gekeken naar aspecten waar er wel vooruitgang is geboekt doch meer werk verricht moet worden. De stuurgroep is in mei 2021 door de president geïnstalleerd

De knelpunten waarover er van gedachten is gewisseld hebben betrekking op rehabilitatie en monitoring alsook zaken regarderende de gemeenschappen van de omgeving rond Paranam. Er zijn namelijk claims ingediend door erfgenamen en personen die gronden hebben waar de maatschappijen werk hebben verricht. Deze eisen hebben betrekking op de Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen die al sinds 2019 van kracht is. Deze wet behelst de vergoeding van schade aan zakelijk en persoonlijk gerechtigden van gronden waarvoor aan de bauxietmaatschappijen, al dan niet in het kader van de Brokopondo Overeenkomst, destijds concessies voor de ontginning van bauxiet was verleend. Verder is er tijdens het onderhoud ook gesproken over het in leven roepen van een gemeenschapsfonds.

Ashwin Ramkhelawan, lid van de presidentiële stuurgroep en afgevaardigde vanuit het Bauxiet Instituut Suriname, zegt dat het gaat om diepgaande issues die over een breed vlak moeten worden aangepakt en waar de overheid vanuit haar verplichtingen aandacht aan moet geven. “Men moet de gemeenschap tegemoetkomen, vandaar dat we deze issues aanpakken. Er zijn al actiepunten besproken met de president en daarmee is hij heel content,” aldus Ramkhelawan.