Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Staatshoofd kondigt maatregelen aan om watersector integraal ter hand te nemen

Water is een belangrijke factor voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Water is vooral van belang voor lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van waterbronnen. De Stichting Waterforum Suriname voert sinds april 2022 het project ‘Capacity building for Integrated Water Resources Management’ uit om het integraal waterbeheer in Suriname te versterken. Het project wordt gefinancierd door het United Nations Development Program (UNDP), Global Climate Change Alliance (GCCA+) en de Europese Unie (EU). Op maandag 11 september is een symposium ter afronding van het project georganiseerd. Diverse experts en regeringsfunctionarissen zijn bij elkaar gekomen in het Marriot Hotel om te brainstormen en ideeën uit te wissen over integraal waterbeheer.

President Chandrikapersad Santokhi is eregast geweest en heeft het symposium geopend. Het staatshoofd heeft in zijn toespraak benadrukt dat integraal waterbeheer inhoudt dat we een balans weten te vinden tussen water dat nodig is voor het menselijk leven en het duurzaam beschermen van de schaarse waterbronnen op aarde voor de volgende generaties. Integraal waterbeheer zoekt volgens de regeringsleider oplossingen voor botsende belangen in de watersector. “In Suriname zal integraal waterbeheer de leidraad zijn om water als natuurlijke hulpbron in te zetten voor onze nationale ontwikkeling. Tegelijkertijd zullen we onze waterbronnen duurzaam beschermen voor de volgende generaties”, aldus het staatshoofd.

De regeringsleider accentueert dat de regering menens is om de watersector integraal aan te pakken en te reguleren. President Santokhi heeft tijdens zijn toespraak een serie maatregelen aangekondigd. De ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) zullen een ‘Onderraad Water’ vormen. “Ik vraag deze ministers om de drie reeds lang bestaande concept grondwaterwetten zo gauw mogelijk weer op de agenda van de Raad van Ministers te plaatsen.” Hij benadrukt dat deze wetten cruciaal zijn om de grondwatervoorraden te beschermen en het volk te garanderen van gezond en veilig drinkwater. Het staatshoofd vraagt de vier regeringsfunctionarissen om ook een wet ter beheer en bescherming, van oppervlaktewater te laten concipiëren. “Vervuiling van onze oppervlaktewateren moet aan banden worden gelegd. Onze oppervlaktewateren moeten veilig zijn voor onze burgers en voor behoud van onze ecosystemen”, laat president Santokhi optekenen.

Het staatshoofd heeft opgemerkt dat water het belang van een regeringstermijn overstijgt. Vandaar dat de ministers samen met deskundigen een ‘Nationaal Beleidsplan Water’ zullen opstellen. “Het nationaal waterbeleidsplan zal een periode van zeker tien jaren of langer moeten omvatten. Betrekt u iedereen die een steentje kan bijdragen aan ons nationaal waterbeleid”, aldus president Santokhi. Hij heeft de ministers gevraagd om hem een notitie te doen toekomen, waarin wordt aangegeven, wat de waarde is van al ons water en op welke manier water kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. Aan alle aanwezigen heeft de regeringsleider aangegeven om na te denken en hem te adviseren welk onafhankelijk technisch instituut in het leven geroepen moet worden om de kwaliteit en de kwantiteit van onze waterbronnen te bewaken.