Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Spoedoverleg regering met Inheemse vertegenwoordigers moet leiden tot oplossingen

Op de avond van 2 mei 2023 kwam een clusterteam van de regering, in opdracht van president Chandrikapersad Santokhi met vertegenwoordigers van De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) in een spoedvergadering bijeen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), om de uit de hand gelopen situatie te Pikin Saron en Maripaston in het district Para te bespreken. Het clusterteam bestaat uit minister Albert Ramdin, BIBIS, minister Krishnakoemari Mathoera van Defensie, minister Kenneth Amoksi  van Justitie en Politie, minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer,  District Commissaris Para,  Marlène Joden en Humphrey Tjin Liep Shie, adviseur van het kabinet van de president. 

VIDS Voorzitter, Muriel Fernandes, geeft aan dat zij niet op de hoogte was dat deze situatie zich zou voordoen. Wel geeft zij aan dat dit al een tijdje broedt onder de Inheemse bevolking die het gevoel heeft stiefmoederlijk te worden behandeld. Deze problemen zijn in de spoedvergadering aangekaart. Fernandes betreurt het dat deze situatie zich heeft voorgedaan en dat er doden zijn gevallen. Het protest heeft wel de ruimte gecreëerd voor het dialoog met de regering en dat er nu eindelijk naar hen geluisterd wordt. De voorzitter stelt dat de Inheemsen graag hun bijdrage willen leveren om samen met de regering zaken gedaan te krijgen.

“ De Inheemse bevolking eist ondermeer dat hun rechten gerespecteerd worden en dat domeingronden, uitgegeven aan derden, worden aangepakt” stelt Tjin Liep Shie, “De regering heeft met veel begrip gekeken naar dit vraagstuk en eenieder is het erover eens dat dit te lang heeft geduurd. De inheemsen hebben het gevoel dat zij onvoldoende gerespecteerd worden en daar moet een eind aan moet komen”, geeft de adviseur aan. De vertegenwoordigers van de Inheemse bevolking hebben hun problemen kenbaar gemaakt en hun eisen op tafel gelegd. “De regering neemt dit mee”, benadrukt Tjin Liep Shie.

Binnen twee weken zal een vervolggesprek plaatsvinden nadat is geïnventariseerd welke de woon en leefgebieden zijn van de Inheemsen. Ook zal gezamenlijk met het ministerie van GBB nagetrokken worden welke gronden binnen deze gebieden aan derden zijn uitgegeven. Hierna zal in overleg beslist worden wat er met deze gronden zal gebeuren.