Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

SOZAVO ONDERTEKENT CONTRACT MET PIU LEDEN SSNVP

Op woensdag 31 augustus j.l. heeft op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( SoZaVo) de ondertekening plaatsgevonden van de contracten met de aangetrokken consultants voor de uitvoering van de IDB-lening “SUPPORT TO SAFETY NETS FOR VULNERABLE POPULATIONS IN SURINAME (SSNVP) PROJECT NR: 5447/OC-SU- SU L-1063.”

De PIU leden hadden op maandag 05 september 2022 een officiële eerste kennismaking met minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo. Hij gaf te kennen dat hij alle vertrouwen heeft in de PIU, en dat het werk waarmee het ministerie reeds bezig mee is in alle voortvarendheid zal moeten worden voortgezet.” De Surinaamse samenleving die rekent op ons “ aldus de bewindsman.

Het algemene ontwikkelingsdoelstelling van dit project is om bij te dragen aan het verzekeren van een minimaal inkomen voor kwetsbare groepen die het moeilijk hebben door de huidige financieel-economische situatie. Hiermee wordt ook de effectiviteit van het sociaal vangnet van de overheid versterkt. Een ander belangrijke doel is dat SoZaVo versterkt wordt om haar sociale programma’s efficiënter en transparant te ontwikkelen en beheren.

Vanuit het ministerie is er de afgelopen zes maanden met man en macht gewerkt , zodat de ondertekening een feit kon zijn .

De PIU bestaat uit :

• Mevr. drs. Rachel Perri als Program Manager.

• Mevr. drs. Lorain Arsomedjo als Monitoring & Evaluation Specialist.

• Mevr. drs. Claudia A. C. Heide, MBA. als Financial Specialist.

• Mevr. Silvia Karwofodi, BSc. als Procurement Specialist.

Het ministerie spreekt haar dank uit aan alle interne actoren en externe partijen die een bijdrage hieraan hebben geleverd. De PIU-leden stappen in een snel rijdende trein en zij zullen gelijk aan de slag gaan om het project te kunnen uitvoeren. Hierbij hebben zij al vanaf begin augustus deelgenomen aan verschillende trainingen van de IDB om te verzekeren dat zij hun taken naar behoren zullen kunnen uitvoeren.