Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Sozavo geeft startsein decentralisatie maatschappelijke dienst

Deze activiteit vond plaats op dinsdag 7 december in het MD gebouw. Onder de aanwezigen waren SoZaVo minister Uraiqit Ramsaran, onderdirecteur Financieel Beheer, Naomi Tobi, onderdirecteur Kategoriaal Maatschappelijk Werk, Felicia Berggraaf- Redjosetiko, waarnemend hoofd MD, Ruth Barron, waarnemend hoofd Dienst Opleiding en Vorming Cindie Padjie en DNA- lid Patricia Etnel.

Met het installeren van deze eerste groep Districts Coördinatoren, wordt volgens minister Ramsaran de dienst- en hulpverlening, dichter naar de samenleving gebracht. Het is de bedoeling, dat medewerkers van de MD en de SoZaVo wijkkantoren, goed met elkaar overleggen om samen zaken op districtsniveau te signaleren en aan te pakken. “Hierdoor wordt een verbrede basis gelegd voor het verlenen van de Dienst- en hulpverlening,” onderstreept de SoZaVo bewindsman.

In de afgelopen periode zijn er Positive Parenting Program follow up trainingen verzorgd, waarbij de Disco’s de nodige vaardigheden zijn bijgebracht om hun werk beter te kunnen doen. De nadruk bij hun dienstverlening naar de samenleving toe, is begeleiding en ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Hierdoor kunnen zij op termijn zelfstandig hun sociaal maatschappelijke positie en gezinssituatie positief beïnvloeden. “Wij willen de gezinnen de kraka baka geven, zodat zij uiteindelijk zelfredzaam worden,” zegt minister Ramsaran.

OD Financieel Beheer Tobi is zich er terdege van bewust, dat het werk van de Disco’s heel uitdagend is. Zij geeft aan, dat de kracht van de disco’s zit in de systeemgerichte aanpak en het interdisciplinair werken. Volgens Tobi is het van belang om alle leefgebieden in kaart te brengen, waarbij veiligheid en zelfredzaamheid een belangrijk onderdeel zijn.

Voor de MD is decentralisatie heel belangrijk, dikt het MD waarnemend hoofd aan. Volgens haar moeten de maatschappelijke werkers meer op de voorgrond treden. Hierdoor kunnen ze zelf maatschappelijke kwesties constateren en signaleren. Dit project duurt 5 jaren en zullen in 2022 nog twee districten bijgevoegd worden. Barron hoopt dat na de 5 jaren de dienstverlening van de Maatschappelijke Dienst overal in het land beschikbaar zal zijn.

Meer nieuws