Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Buitenlandse zaken, Internationaal Business en Internationale samenwerking

Samenwerking SDG-Commissie en SDG Platform

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft een officiële ontmoeting plaatsgevonden tussen de SDG-Commissie en het SDG-Platform. Minister Ramdin gaf tijdens deze ontmoeting op donderdag 26 oktober 2023 aan dat beide groepen gedeelde doelen hebben en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de Sustainable Development Goals (SDGs) te halen. De minister gaf aan dat integratie daarom belangrijk is zodat het Platform en de Commissie bekend raken met elkaar.

Het ministerie van BIBIS heeft op 25 februari 2022 de eerste stap gemaakt om de SDG gerelateerde acties binnen elk ministerie te coördineren. Hiertoe is een Nationale SDG Commissie op overheidsniveau geïnstalleerd. De tweede stap was om de verbinding te maken met de, zogeheten, Non State Actors. In dit verband is op 7 juli 2022 het SDG Platform Suriname, als intersectoraal platform geïnstalleerd met 7 vertegenwoordigers en daarna uitgebreid op 4 mei 2023 met 13 leden. Deze uitbreiding geschiedde naar analogie van de ‘Major Groups and other Stakeholders’ (MGoS).

De bewindsman gaf aan dat ook president Santokhi het belang van de SDG onderkent en dat zij daarom samen in september dit jaar hebben deelgenomen aan de SDG-Summit welke plaatsvond in New York.  “Beide partijen moeten komen met een werkplan. Van overheidswege is getracht structuur te brengen in de monitoring en de evaluatie van de SDG. Het is belangrijk dat beide partijen gaan samenwerken”, legde de minister uit.

Voorts gaf minister Ramdin aan dat de overheid er is om beleid te faciliteren en dat het Platform, naast de eigen activiteiten, sturing kan geven vanuit hun discipline en aan de overheid aandragen waar de overheid op moet letten. De bewindsman legde uit dat de SDGs eigenlijk een ambitieuze wereldagenda zijn die elke staat zou moeten volgen. “Als je de SDGs in je beleid hebt, dan kan je ervan uitgaan dat je een goed beleid hebt omdat het staat voor een goed en beter leven in een betere wereld”, zei de minister.

Minister Ramdin moedigde de aanwezigen aan om de nationale prioriteiten te kiezen, door een plan te maken en een seminar te organiseren. Ook moeten overige ministers op het hart worden gedrukt om verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de SDGs en dat de focal-points contact hebben met de ministers om het geheel te leiden. De minister gaf tot slot aan dat het gesteld is dat de agenda in 2023 behaald wordt, maar dat ook rekening zal moeten worden gehouden met onverwachte gebeurtenissen zoals de wereld de afgelopen jaren te maken heeft gehad met de COVID-19 pandemie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten. “Deze hebben de SDG-agenda een paar stappen achteruit heeft gezet en dat alles kan een tol eisen op de SDGs”, voegde hij eraan toe.

De commissie en het platform zullen een aanvulling op elkaar vormen. Het platform zal vooral zaken vanuit hun beleving aangeven waardoor de commissie dit kan vertalen in duurzaam beleid in lijn met de doelen en indicatoren van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. Waar nodig zal zij het beleid aansturen en regelmatig rapportages verrichten.