Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Samenwerking essentieel voor koolstofkredieten-markt

Suriname is samen met Panama en Bhutan een van de enige drie carbon negatieve landen ter wereld. Het is een gigantische bijdrage aan de rest van de wereld om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren. President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de opening van de SEOGS 2023 aangeven dat Suriname haar koolstofkredietprojecten moet afstemmen op internationale standaarden. “Wij moten transparantie behouden en zich houden aan de richtlijnen en vereisten van gekozen certificeringsprogramma’s. António Guterres, secretaris-generaal van de VN, die vorig jaar Suriname bezocht, beloofde Suriname te steunen bij het behouden van deze status”, aldus het staatshoofd.

President Santokhi zegt dat tijdens het recente bezoek van EU-commissaris Frans Timmermans, de functionaris het belang van Suriname voor het Amazonegebied heeft benadrukt en technische assistentie beloofd. Volgens het staatshoofd is Suriname al een tijdje in gesprek over de verkoop van CO2-credits, maar staat het land nu op het punt beslissingen te nemen. “We kunnen geen beslissingen nemen zonder de cruciale rol te erkennen die Inheemsen en in stamverband levende volken de afgelopen eeuwen hebben gespeeld bij het behoud van onze bossen. Er moet een billijke en rechtvaardige verdeling van de voordelen zijn om ervoor te zorgen dat ze hun ontwikkelingspaden kunnen voortzetten op basis van hun plannen”, onderstreept het staatshoofd.

De regeringsleider vertelt dat Suriname basisemissies moet vaststellen. “Wij moeten ook emissiereducties kwantificeren en Carbon Credit-certificering verkrijgen, omdat certificering de geloofwaardigheid en marktacceptatie van de koolstofcredits garandeert.” Hij stelt dat er samengewerkt moet worden met belanghebbenden, zoals adviseurs op de koolstofmarkt, juridische experts en projectontwikkelaars om door de complexiteit van de markt voor koolstofkredieten te navigeren. “We kunnen onze CO2-credits aan verschillende partijen verkopen. Partijen die hun uitstoot van broeikasgassen willen compenseren of CO2-reductiedoelstellingen willen halen Sommige potentiële kopers zijn overheden en regionale instanties, openbare instellingen, bedrijven en ondernemingen met duurzaamheidsdoelstellingen of initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen uit de energie-, productie-, transport- en financiële sector.

We kunnen ook omgaan met deelnemers aan de koolstofmarkt, zoals koolstofmakelaars, handelaren en beurzen. Er zijn zelfs vrijwillige kopers: individuen, organisaties en gemeenschappen die geïnteresseerd zijn in het verminderen van hun ecologische voetafdruk. Zo ging president Santokhi verder. “Zij kunnen vrijwillig koolstofkredieten kopen om de uitstoot te compenseren die gepaard gaat met hun levensstijl. Er zijn ook nalevingsmarkten waar entiteiten wettelijk verplicht zijn om emissiereductiedoelstellingen te halen of koolstofkredieten te kopen om te voldoen aan wettelijke vereisten.” Het staatshoofd vervolgt door te benadrukken dat Suriname actief zal deelnemen aan marketing- en outreach-inspanningen om potentiële kopers aan te trekken. “Ik juich de VSB toe voor het bespreken van dit onderwerp tijdens deze summit. Wat de ontwikkeling van de olie- en gassector betreft, zijn we vastbesloten om dit duurzaam te doen en onze carbon negatieve status op de lange termijn te behouden.”