Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering zet clusterteam op kwestie SWM

De regering c.q. president Chandrikapersad Santokhi heeft een clusterteam van ministers ingezet om de gesprekken tussen de directie en werknemersbond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) te helpen coördineren. De vakbond heeft op dinsdag 15 maart 2022 een kennismakingsbezoek gehad met een deel van de regering, waarbij onder meer de huidige situatie bij de SWM ter sprake is gekomen. President Santokhi heeft de bond, die reeds enkele dagen in beraad is, gevraagd dit actiemodel op te heffen. Bondsvoorzitter Dwain Cairo zegt dat de resultaten van de ontmoeting morgen in een algemene ledenvergadering met de leden gedeeld zullen worden. Het clusterteam bestaat uit de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Financiën en Planning.

NH-minister David Abiamofo noemt het bezoek een met een tweeledig karakter. Naast de kennismaking, waarvan het verzoek al enige tijd was gedaan, is gekeken naar de zaken die momenteel spelen binnen de SWM. De regering heeft geluisterd naar de punten van de bond, directie en Raad van Commissarissen (RvC). Zij heeft daarnaast ook aangegeven wat haar visie is met de SWM en welke belangrijke rol de bond hierin kan spelen. De werknemersorganisatie is volgens minister Abiamofo van belang als het gaat om de arbeidsrust en een gezond werkklimaat binnen de parastatale onderneming.

Behalve dat de regering haar doel heeft bereikt om alle partijen te horen, heeft zij aangegeven betrokken te willen worden om een doorbraak te brengen in de ontstane situatie. Zij wacht de ontwikkelingen af wanneer de bond woensdag in de alv bijeenkomt met haar leden, daarnaast is ook het resultaat van de rechtsingang die de directie had gezocht om de watervoorziening te garanderen van belang voor de regering. Minister Abiamofo zegt dat er in ieder geval basisafspraken zijn gemaakt ten aanzien van de proceshouding. “We hebben er geloof in dat het morgen tot een goed eind komt en dat we donderdag fris kunnen starten met de onderhandelingen met de bond.”

Bondsvoorman Cairo zegt dat de samenleving niet hoeft te vrezen voor de watervoorziening. “Het is nimmer de bedoeling van de bond om de samenleving te pesten.” Hij toont zich ermee ingenomen dat de regering zich als aandeelhouder met de zaak wil bemoeien en dat de onderhandelingen onder haar leiding verder gaan. Het eerste gesprek in deze nieuwe vorm vindt donderdag aanstaande plaats, waarbij de onderhandelingen volgens Cairo opnieuw starten. Het bondsbestuur zal de eisen die bij de SWM-leiding op tafel zijn gelegd ook naar deze gesprekken meenemen. “Dan gaan we alle zaken bekijken vanuit wat de directeur en de bond hebben aangegeven en gaan we een middenweg vinden in deze.”