Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering treedt op tegen gronduitgifte in Nickerie

President Chandrikapersad Santokhi heeft maatregelen genomen tegen de gronduitgifte in Nickerie. Het betreft de uitgifte van grond aan de Stichting Radjie Rijst Industrie. In een schrijven aan het staatshoofd op donderdag 2 november en telefonisch heeft minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) bevestigd dat de uitgifte een omissie betreft, welke onmiddellijk gecorrigeerd zal worden. Deze kwestie is deze week tevens door enkele parlementariërs aan de orde gesteld en onder de aandacht van het staatshoofd gebracht.

In een schrijven op vrijdag 3 november aan minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) vraagt president Santokhi dat de uitgegeven toewijzingsbeschikking aan de stichting terstond wordt gecorrigeerd middels een “vaststelling vervallen grondhuurbeschikking”, dit zodat het stuk perceelland uitgegeven aan de stichting wederom in de boezem van de Staat terugkeert. De president ontvangt graag een kopie van de voormelde vervallen grondhuurbeschikking, en schrijft eveneens dat minister Vorswijk onmiddellijk een afschrift van de vervallenverklaringsbeschikking doet betekenen aan de Stichting Radjie Rijst Industrie, het MI-GLIS en alle overige relevante instanties en actoren.

Ook is afgesproken dat de juridische deskundigen van de minister deze kwestie voldoende uitwerken en dat zij een kopie van het rapport hiervan aan het staatshoofd doet toekomen. President Santokhi verwacht ook de nodige documenten te ontvangen om een volledig beeld te krijgen van hoe de uitgifte van de grondhuurbeschikking aan de stichting heeft plaatsgevonden. Verder zal minister Vorswijk met inachtneming van de Personeelswet de nodige maatregelen moeten treffen tegen ambtenaren die in deze kwestie buiten hun bevoegdheden hebben gehandeld. Ook hiervan verwacht president Santokhi rapportage.