Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering reageert op acties vakbonden en benoemt prioriteiten

Tijdens de recent gehouden regeringsraadvergadering zijn onder meer de recente acties van vakbonden besproken. Op woensdag 9 april 2024 heeft de regering tijdens een persconferentie informatie gedeeld over zaken die tijdens de recente regeringsraadvergadering uitvoerig zijn besproken.

De president benadrukte tijdens de onderhandelingen met de vakbonden de recent ingevoerde tariefsverhoging van de Energiebedrijven Suriname (EBS) tijdens de onderhandelingen. De aanpassing van de energietarieven is per 6 maart 2024 doorgevoerd en maakt deel uit van het plan van de om de subsidies aan de Elektriciteitssector af te bouwen en over te gaan tot subsidiëren van de gebruiker zelf (subject-subsidie). De verhoging is noodzakelijk zodat de subsidie op elektriciteit door de overheid kan worden afgebouwd. Uit deskundig onderzoek is gebleken dat meer dan vijfenzeventig procent van de samenleving minder dan 400 kWh gebruikt, en vallen onder de eerste schijf van het verbruikerstarief. De president deelde mee dat er een stijging van elf procent aan stroomverbruik is waargenomen sinds de eerste tariefverhoging.

Tijdens de RRV is het vraagstuk van dubbele gronduitgiftes aan de orde gekomen. In de afgelopen vier maanden zijn meer dan tweeduizend grondconversies gerealiseerd, wat zich vertaalt naar ruim 45 miljoen SRD aan inkomsten. Daarbij zijn echter ook dubbele uitgiftes van gronden geconstateerd, wat de focus legt op het identificeren en oplossen van deze probleemgevallen. De regering werkt intensief aan het digitaliseren van alle relevante informatie met betrekking tot grondconflicten tegen het einde van dit jaar.

Verder is ook gesproken over de te wijzigen kiesregeling, waarbij hiaten in de goedgekeurde wet werden geconstateerd. In samenwerking met juridische experts zal de Nationale Assemblee (DNA) deze aanpakken en uitwerken, met als streven een definitieve versie van de wet tegen medio juni.