Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Regering ondersteunt padiboeren en uitbreiding rijstsector

Nickeriaanse padiboeren die te lijden hebben gehad onder de rattenplaag en wateroverlast, komen in aanmerking voor ureum. Op vrijdag 30 juni is een aanvang gemaakt om middels een afgiftebonnensysteem tot distributie over te gaan. Daarnaast is een nieuw fabriek geopend waar parboiled rijst wordt geproduceerd. President Chandrikapersad Santokhi en minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben bij deze gelegenheid het belang van de rijstsector nogmaals benadrukt.

De regering ondersteunt volgens hen deze sector ten volle. Minister Sewdien zegt dat het staatshoofd op vrijdag 23 juni 2023 samen met enkele ondernemers het besluit heeft genomen om de boeren te compenseren met ureum. Het gaat om kleine padiboeren met arealen van minder dan 30 ha die worden voorzien van een zak ureum van 50 kilo per hectare. De 18.000 zakken ureum worden door een leverancier renteloos voorgeschoten.

“Ik heb eerder tijdens andere gelegenheden ook bekendgemaakt dat de helft van het budget van LVV naar Nickerie gaat. Rijst is ons belangrijkste landbouwgewas”, zegt de bewindsman. President Santokhi heeft de eerste afgiftebonnen overhandigd. Boeren die minder dan 30 ha inzaaien, kunnen hun bonnen afhalen op het LVV-kantoor. Het staatshoofd zegt dat de regering internationaal nagaat waar zij goedkoper ureum kan betrekken. Eenieder die schade heeft geleden kan zich registreren. Maak er goed gebruik van, het is een gebaar vanuit de regering”, aldus de president tegenover de boeren.

Bij de opening van de moderne fabriek voor parboiled rijst toonden de regeringsfunctionarissen zich ingenomen met deze vooruitgang in de rijstsector. Het staatshoofd legde de nadruk op werkgelegenheid alsook het verder uitbreiden van de rijstsector. “De wereldprijs voor rijst is hoog en gunstig. Mek a moni now! Ga uitbreiden!”, aldus president Santokhi.

Meer nieuws