Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering onderscheidt zestal gebieden met bijzondere aandacht

Als gekeken wordt naar de verschillende gebieden waarop de regering zich bijzonder heeft ingezet, dan kunnen er zes gebieden onderscheiden worden. President Chandrikapersad Santokhi somde tijdens de eindejaarspersconferentie op maandag 28 december 2020 de volgende gebieden op: verbetering van het bestuur; versterking van de rechtsstaat; een degelijk en solide financieel economisch beleid, met een goed doordacht traject om binnen- en buitenlands orde op zaken te stellen; het herstellen en intensiveren van de bilaterale, internationale en multilaterale relaties, met zichtbare en meetbare resultaten; de bevordering van de volksgezondheid en de ontwikkeling van het binnenland.

Voor wat betreft verbetering van het bestuur heeft de regering allereerst bijzondere aandacht besteed aan de institutionele versterking en versterking van de bestuurscapaciteit. Dat was dringend noodzakelijk. Sterke instituties en sterke bestuurscapaciteit zijn randvoorwaarden voor good governance. Dit is versterkt op verschillende niveaus: binnen de departementale geledingen, binnen de parastatalen, op regionaal niveau. Het Onafhankelijk Kiesbureau is daarnaast opnieuw ingevuld. Ook zijn Staatsraad en de Sociaal Economische Raad opnieuw ingevuld. Verder wordt er continu overleg gevoerd met de verschillende vakbonden in ons land.

Op het stuk van versterking van de rechtsstaat is bijzondere aandacht besteed aan de rechtsstaat. De regering eerbiedigt de positie van de eerste en hoogste macht in onze rechtstaat, namelijk het parlement. Daarnaast is de Derde Macht (Rechterlijke Macht) in meerdere opzichten versterkt, zowel de zittende magistratuur – de rechters – als ook de staande magistratuur – het Openbaar Ministerie.

Binnen het kader van de rechtsstaat zijn ook de veiligheidsdiensten, die er zijn om de samenleving te dienen en te beschermen en voornamelijk om de rechtstaat te bewaken. Alle veiligheidsdiensten – het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, het Directoraat Nationale Veiligheid en de Douane –worden onderworpen aan een extra doorlichting op het gebied van organisatiestructuur, bestrijding van corruptie en het waarborgen van de integriteit. Zij behoren slechts één belang dienen: het belang van de samenleving.