Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Regering keurt verhoging financiële uitkeringen, bijstand en versoepelingen goed om het Sociaal vangnet verder te versterken

In de Regeringsvergadering van d.d 12 juli 2023 heeft de regering Santokhi-Brunswijk besloten de verschillende Financiële uitkeringen en Financiele Bijstanden te verhogen, inclusief het versoepelen voor het in aanmerking komen. Dit gebeurde nadat de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) Uraiqit Ramsaran een raadsvoorstel indiende ter behandeling op de regeringsraad. De verhogingen van de Sociale uitkeringen en Financiele Bijstanden is de vierde welke in drie jaar tijd heeft plaatsgevonden.

De SoZaVo bewindsman benadrukt dat er vanuit het ministerie continu gekeken wordt hoe de noden van de samenleving verder verlicht kunnen worden. In de regeringsraad zijn de volgende besluiten goedgekeurd met ingang van 1 juli 2023.

De Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) wordt verhoogd van

SRD 1250,- naar SRD 1750,-

De Algemene Kinderbijslag (AKB) wordt verhoogd van

SRD 125,- per kind naar SRD 200,- per kind.

De Financiële Bijstand voor mensen met een beperking wordt verhoogd van

SRD 1750,- naar SRD 2500,-.

De Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens wordt verhoogd van

SRD 1250,- naar SRD 1750,-.

Personen met een beperking die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, behouden hun recht op Financiële Bijstand voor mensen met een beperking.

Personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en een AOV ontvangen, kunnen ook Financiële Bijstand voor mensen met een beperking en/of zwakke huishoudens aanvragen.

Personen met een permanente beperking komen in aanmerking voor Financiële Bijstand voor mensen met een beperking, ongeacht het inkomen van het gezin.

Minister Ramsaran heeft aangegeven dat er vanuit de samenleving regelmatig klachten zijn over het gebrek aan uniformiteit in de werkwijze. De groep mensen met een “permanente” beperking, konden vanwege een bepaald inkomen van hun ouders geen financiële bijstand ontvangen, Ook seniorenburgers met een permanente beperking konden geen aanspraak meer maken op financiële bijstand voor mensen met een beperking zodra ze de leeftijd van 60 jaar bereiken. Dit zijn enkele problemen waar minister Ramsaran een oplossing voor heeft gezorgd. Hij streeft naar het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en welzijn van de Surinaamse bevolking.