Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering en werkgroep Breed Welzijn wisselen van gedachten over sociale maatregelen

De presidentiële werkgroep Breed Welzijn voor personen met een Beperking, heeft op 29 december 2022 een ontmoeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi en minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Bij deze bespreking waren ook vertegenwoordigers van sociale instellingen en enkele personen met een beperking aanwezig. De president ging onder meer in op de huidige financieel- economische en de sociaal maatschappelijke situatie en de moeite die de regering zich getroost om verlichting te brengen voor de samenleving. Verder hield hij de delegatie voor wat de noodzaak is om te voldoen aan de door de IMF gestelde voorwaarden ter herstel van de economie.

Verder sprak het staatshoofd over de aanpassingen die zijn gepleegd in de overeenkomst met het IMF om de samenleving, in het bijzonder de zwakke huishoudens, mensen met een beperking en senioren te beschermen. Hiertoe is de regering voornemens te investeren in sociale projecten. Wel moeten de eisen die het IMF heeft gesteld, onvoorwaardelijk nagekomen worden. Dit houdt onder meer in de transitie van objectsubsidie naar subjectsubsidie. Hier zijn 7 categorieën inbegrepen, te weten: brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten. Binnen twee en een halve maand, dus medio maart, moeten alle zaken in orde zijn voor de evaluatie door het IMF. In elk geval zal de regering een goede beurt moeten maken tijdens de evaluatie. In 2023 zullen de IMF-gelden ingezet worden voor het uitvoeren van sociale project.

Minister Ramsaran legde de groep uit waar er wel subsidie op gegeven mag worden en hoe de samenleving beschermd zal worden. De Moni Karta zal per eind januari 2023 worden uitgebreid, waarbij meerdere zwakke huishoudens toegang tot het systeem zullen krijgen. Tevens zal er een mastercard worden ingevoerd om de dienstverlening naar mensen met een beperking te vergemakkelijken. Ondersteuning vanuit het ministerie van Financiën en Planning is hierbij onontbeerlijk. Trekker van het sociaal programma, Mark Rommy ging middels een presentatie breedvoerig in op het plan van aanpak voor wat betreft het sociaal vangnet.

De delegatie heeft graag een vervolggesprek waarin zij zaken die nog onduidelijk zijn beter uitgelegd wil hebben. Minister Ramsaran stelde voor dat de vertegenwoordigers van de sociale instellingen zich bundelen en samen hun voorstellen aan de regering doen toekomen.