Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering en veiligheidsbonden hebben vervolgvergadering

De regering heeft op 8 september 2023 een spoedvergadering gehouden met de veiligheidsbonden van de Beveiliging en Bijstandsdienst (BBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), en het Korps Brandweer Suriname (KBS). De korpsen waren in staking gegaan vanwege ontevredenheid over afspraken die nog niet gerealiseerd konden worden door de regering. Na een aantal voorstellen te hebben besproken, is overeengekomen dat het cluster van ministers, het onderhandelingsorgaan en het bestuur van de vakbonden hun behoeften nader zouden uitwerken. Op dinsdag 12 september 2023 heeft in dezelfde setting een vergadering plaatsgevonden met president Chandrikapersad Santokhi en het clusterteam.

De president opende de vergadering door te benadrukken dat er op vrijdag afspraken waren gemaakt om gesprekken te voeren met het clusterteam van ministers. Deze gesprekken worden samen met het onderhandelingsorgaan voortgezet. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende onderwerpen besproken, waaronder specifieke toelagen en andere compensaties voor de veiligheidsbonden. Echter heeft de regering duidelijk gemaakt dat zij zich in een budgettaire uitdaging bevindt waardoor de begroting voor dit jaar geen ruimte meer heeft. De regering begrijpt de druk die op de samenleving en de veiligheidsbonden rust en is zoekende naar oplossingen. Hoewel de begroting het niet toelaat, zal alsnog gekeken worden of er kan worden geschoven met middelen om deze groepen tegemoet te komen.

Verder zijn ook de voorstellen en tegenbiedingen besproken. Vooralsnog is voor een groot deel een middenweg gevonden en staan partijen op een lijn. Afgesproken is dat er binnenkort verder onderhandeld zal worden over de vergoedingen en om de financiële impact ervan te berekenen. De veiligheidsbonden zullen hun voorstellen verder uitwerken, terwijl het cluster van ministers de financiële haalbaarheid van deze voorstellen zal berekenen