Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering en vakbonden op rand van akkoord voor lotverbetering burgers

President Chandrikapersad Santokhi heeft een constructieve deliberatie gehad met de vakbeweging, vertegenwoordigd in Ravaksur Plus, het onderhandelingsorgaan en het clusterteam van ministers. Ministers Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken en Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning zaten als strategische ministers aan tijdens het overleg op woensdag 22 november. Deze vergadering markeert een voortzetting van de langdurige onderhandelingen tussen de regering en de vakbonden, gericht op het verbeteren van de positie van de Surinaamse burger.

Tijdens de vergadering zijn diverse voorstellen besproken, waaronder aanpassingen van de belastingvrije grens, een looncorrectie, en de reeds toegekende SRD 2500 koopkrachtversterking. De vakbeweging en de regering hebben verschillende voorstellen gedaan, strevend naar een ideale middenweg. Minister Raghoebarsing en zijn team zullen nu de haalbaarheid van deze voorstellen berekenen, met als doel een model te selecteren dat gunstig is voor zowel de overheid als de vakbonden.

President Santokhi benadrukte het belang van een snel akkoord, zodat de uitbetaling al in januari 2024 kan plaatsvinden. Het gekozen model zal gedurende zes maanden worden toegepast, met een evaluatie in juni om te bepalen waar verdere aanpassingen nodig zijn. De president erkende beperkingen vanwege het IMF-programma maar wees op positieve vooruitgang in de Surinaamse positie in het komende jaar, waardoor meer flexibiliteit mogelijk is.

De regering heeft besloten om de belastingdienst te versterken, wat moet resulteren in effectievere belastinginning. Dit initiatief is bedoeld om meer financiële ruimte te creëren, waardoor de regering in staat is om terug te geven aan de samenleving. Het staatshoofd heeft ook aangekondigd dat de armoedegrens in 2024 zal worden aangepast, wat een verdere inzet van de regering toont om de sociaaleconomische situatie te verbeteren.

Op donderdag 23 november 2023 zullen vervolggesprekken plaatsvinden tussen de vakbonden, het clusterteam van ministers, het onderhandelingsorgaan, en deskundigen. Hier zal het definitieve model worden gekozen, met het doel om tot een duurzame oplossing te komen. Voorzitter Errol Snijders van de Moederbond toonde optimisme en sprak de hoop uit dat concrete afspraken zullen worden gemaakt.

De regering blijft zich inzetten voor dialoog en onderhandelingen. “We moeten onderhandelen, we investeren in deze natie. Laten we het juiste voorbeeld geven en mensen bewust maken van hun vakbondsrechten,” aldus president Santokhi. Hij hoopt dat er veel opgelost kan worden met dialoog, begrip en vertrouwen. “Laten we serieus deze uitdaging aangaan en op deze positieve manier doorgaan.”