Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Regering bespreekt beleid openbaar vervoer met stakeholders

Het beleid rond het openbaar vervoer is de rode draad geweest tijdens een bespreking tussen de regering en de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV). Bij deze vergadering, die op maandag 28 maart 2022 plaatsvond op het Kabinet van de President, zat ook een vertegenwoordiging van transportbedrijf Le Grand Baldew aan als stakeholder binnen de transportsector. Beide organisaties gaven een presentatie, waarbij de aandachtspunten alsook adviezen ter verbetering van het beleid op openbaar vervoer naar voren werden gebracht.

Namens het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) was minister Albert Jubithana aanwezig. Hij zegt dat het beleid van zijn departement zich richt op de toekomst. “We zijn in een traject met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de stakeholders om de studie omtrent de routes rond Groot-Paramaribo en een groot deel van Wanica af te ronden”, laat de bewindsman optekenen.

Tijdens de vergadering hebben partijen zich gebogen over verschillende aandachtspunten het openbaar vervoer alsook het ministerie van TCT rakende. Waar voornamelijk bij werd stilgestaan is het probleem rond het verlengen van vergunningen van in het bijzonder bushouders. Deze kwestie is reeds voor 90% aangepakt. De regering is zich ervan bewust dat het verlengen van de vergunningen uiterst belangrijk is voor het functioneren van de bushouders. Vanuit het ministerie zijn er haast geen nieuwe licenties uitgegeven, vanwege het feit dat men zich voornamelijk richtte op het ordenen van de sector.

Zowel de VOSOV als Le Grand Baldew hebben hun inzichten gedeeld. Het ligt in de bedoeling elkaar aan te vullen om te komen tot een masterplan, waarin ook andere actoren binnen de transportsector betrokken zullen worden. Verder is het streven erop gericht om over te stappen op groen transport, waarbij er gebruik zal worden gemaakt van milieuvriendelijke energiebronnen binnen het openbaar vervoer. Minister Jubithana wijst in dit geval ook op de huidige toename van de benzineprijs op de wereldmarkt. Hij zegt dat wordt nagegaan welke doelgroepen tegemoetgekomen moeten worden. Het gaat volgens de bewindsman er uiteindelijk om dat in het beleid rond het openbaar vervoer de passagier centraal wordt gesteld.