Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

REGERING BENADRUKT BIJ GRONDUITGIFTE MEER IN PETTO TE HEBBEN VOOR PARA

“Er is voldoende te doen in dit mooi district. We hebben meer in petto voor Para.” Deze woorden sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 16 november 2021 in het district Para ter gelegenheid van de uitgifte van grondbeschikkingen in dit zuidelijk gelegen deel van Suriname. Het is volgens het staatshoofd tijd dat Para meer gaat ervaren van de kansen die het land heeft. “Elke plek in Suriname, elke burger in Suriname verdient gelijke kansen en een gelijke behandeling,” aldus president Santokhi op het districtscommissariaat te Onverwacht, waar meer dan 800 grondbeschikkingen werden overhandigd.

Hij gaf aan dat er in het district voldoende groen is, dat tegen de achtergrond van de klimaatverandering gekoesterd moet worden. Er is ook voldoende te doen in Para. Dit deel van Suriname kenmerkt zich volgens het staatshoofd door de vele recreatieoorden. “Hier komen mensen om zich te verpozen. Daar zit een enorme potentie in. Ons eigen binnenlandse toerisme dat voor voldoende werkgelegenheid kan zorgen.” President Santokhi wees er ook op dat water een van de belangrijkste zaken is die wordt voortgebracht door het district en ook in overvloed aanwezig is.

Hij hield zijn gehoor voor dat de regering niet voor zichzelf werkt, maar voor land en volk. “Terwijl wij als regering hard werken om een goede fundering te plaatsen voor onder andere de economie van Suriname, beseffen wij dat ook u als burger een fundament nodig heeft,” zei het staatshoofd. Hij noemt grond een goed fundament voor ontwikkeling. De regering beseft dat maar al te goed. “Vandaar dat wij vandaag vol goede moed de bekroning plaatsen op uw lange wachten. Grond brengt ontwikkeling, grond brengt groei. Op grond kan je planten, wonen en werken. Grond staat dus duidelijk aan de basis,” aldus het staatshoofd. Hij voegde er verder aan toe dat de regering eraan werkt dat het proces om aan grond te komen, vlotter gaat. Zij heeft daarom niet lang terug een systeem in gebruik genomen waarbij de burger zich via een website kan registreren om in aanmerking te komen voor een stuk grond.

President Santokhi gaf aan dat de regering met deze overhandiging van grondbeschikkingen een verkiezingsbelofte waarmaakt. Hij riep degenen die hun bescheiden hebben ontvangen op om niet net als anderen geen werk van de volgende stap te maken. Het staatshoofd benadrukte dat zij met een stuk grond de ontwikkeling van zichzelf en hun nageslacht in handen hebben. “Ik roep u nogmaals op om niet aan de kantlijn te staan maar uw eigen ontwikkeling ter hand te nemen,” besloot de president zijn toespraak.