Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

Publieke actoren geïnformeerd over prioriteiten CFATF-evaluatierapport en vervolgstappen

Actoren uit de publieke sector zijn geïnformeerd over de prioriteiten in Surinames Mutual Evaluation Report (MER) van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Het gaat om actiepunten c.q. aanbevelingen, waaraan invulling zal moeten worden gegeven om te voorkomen dat Suriname door de overkoepelende Financial Action Task Force (FATF) geblacklist wordt. De meeting werd georganiseerd door de Project Implementatie Unit van het Anti-Money Laundering Programma (AML-PIU).

AML-PIU-coördinator mr. Roy Baidjnath Panday geeft aan dat het gaat om stakeholders, voornamelijk ministers die een directe verantwoordelijkheid hebben in het adresseren van vraagstukken die van belang zijn om hiaten in het Surinaamse wetgevingssysteem weg te werken. Tot deze stakeholders behoren eveneens de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Openbaar Ministerie (OM).

Onder de aanwezigen bevonden zich de ministers Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). De CBvS werd vertegenwoordigd door haar vice governor Rakesh Adhin, die tevens directeur is van het directoraat Kredietwezen CBvS. Zij werden geïnformeerd over vraagstukken inzake de aanpak van money laundering en terrorismefinanciering en de prioriteiten die aan de hand van het CFATF/MER voor 2023 zijn opgesteld.

Vorig jaar zijn er reeds sessies geweest met onder andere voorzitters van het AML Platform, het gaat in deze om functionarissen vanuit de ministeries, de CBvS, het OM. De meeting was primair bestemd om de ministers en hun functionarissen in één sessie bekend te maken met de actiepunten en hen uit te nodigen een tijdslijn vast te stellen alsook capaciteit en budget aan te leveren ten einde de werkzaamheden op te pakken. Het resultaat van deze inspanningen zal aan AML-PIU gerapporteerd moeten worden teneinde het mogelijk te maken voor rapportage aan CFATF. Suriname moet namelijk voor november dit jaar een vervolgrapportage aanbieden aan de plenaire vergadering van de CFATF. Om de rapportage in die periode op agenda te hebben, zal het document op zijn minst twee maanden eerder dan wel in september af moeten zijn.

De PIU-coördinator zegt dat het tussen nu en de streefperiode heel kort dag is. Er zullen daarom effectief stappen gezet moeten worden. Er zijn twee belangrijke kaders benoemd. In eerste instantie zal de focus gelegd worden op een aantal cruciale wet- en regelgevingsproducten, met een belangrijke rol voor het ministerie van Justitie en Politie. Daarnaast moet er worden gedemonstreerd dat Suriname effectief omgaat met hetgeen tot nu toe aan wetgeving tot stand is gebracht. De effectiviteitsmeeting behelst data, waaruit blijkt dat zowel op de gebieden van handhaving en toezicht stappen zijn gezet voor een stringente toepassing van de wet- en regelgeving.

Tijdens de meeting zijn er presentaties geweest van de PIU-coördinator zelf, drs.Shakuntala Gangadin-Algoe van het Directoraat Toezicht van de CBvS, tevens lid van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) en mevrouw Ingeborg Geduld-Nijman eveneens van de CBvS en lid zowel AML-PIU als NAMLAC. De twee CBvS-functionarissen zijn onder meer ingegaan op de ratings, beoordelingen en aanbevelingen die Suriname gehad heeft in het MER. Gangadin-Algoe noemde 2023 een cruciaal jaar voor Suriname. Volgens Geduld-Nijman is het de bedoeling om de acties voortspruitende uit het Nationaal AML/CFT Strategisch Plan op de tijdslijn te krijgen waarbinnen Suriname verbetering moet aanbrengen in het AML/CFT-regiem van ons land.

Dit plan moet bevorderen dat Suriname zowel technisch aan de internationale standaarden voldoet, maar vooral een effectief werkend systeem heeft. De presentatie van mr. Baidjnath Panday was voornamelijk gericht op het organiseren van interne structureren bij de ministerie en de CBvS; het tijdig aanleveren van rapportages van deze stakeholders; het identificeren van human resource intern en extern om te werken aan de conceptwetgeving en de mechanismen voor effectiviteitsmetingen alsook het identificeren van budgetten, teneinde de werkzaamheden vlot en effectief uit te voeren.

De response komende van de betrokken ministeries, de CBvS en het OM zullen in verslagvorm gerapporteerd worden aan de presidentiële AML Steering Council. De rapportage zal tevens gebruikt worden voor de eerste vervolgrapportage aan de CFATF van november 2023.