Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President schrijft parastatalen aan over vakvertegenwoordiging en dubbele functies

Parastatale instellingen zijn door president Chandrikapersad Santokhi aangeschreven over een vertegenwoordiging van vakbonden in hun besturen. Het staatshoofd dat hiermee gevolg geeft aan een besluit van de regering, schrijft de parastatale instelling eveneens aan om een overzicht te geven van leden met meerdere functies binnen hun organisaties.

Tijdens een op maandag 1 augustus 2022 gehouden persconferentie gaf de regeringsleider aan dat de regering alles dat te maken heeft met meer dan één aan een evaluatie zal onderwerpen. “We zullen ook besluiten dat die functies juridisch conform de statuten ook ter beschikking gesteld zullen moeten worden, zodat meerdere personen de ruimte gaan krijgen om mee te participeren binnen het beleid bij de parastatale bedrijven,” aldus president Santokhi. “Natuurlijk op basis van profielen, op basis van deskundigheid. Daarop gaan we heel scherp letten”, voegde hij eraan toe.

In het schrijven aan de parastatalen betreffende “participatie vertegenwoordiging zijdens vakbonden” wordt onder de aandacht van de instellingen gebracht dat in de regeringstop het besluit is genomen om aan vakbonden de ruimte te bieden een vertegenwoordiging af te vaardigen ter participatie in de besturen van parastatale instellingen. “In verband hiermee wordt u gevraagd mij te informeren indien er binnen het bestuur te uwent reeds een vertegenwoordiging zijdens de vakbond participeert. Vermits eerder vermelde vooralsnog niet is geschied, gaarne deze ter hand te nemen op basis van het besluit van de aandeelhouder. Voorts moge worden vermeld dat indien de statutaire bepalingen geen mogelijkheden bieden tot participatie van een vertegenwoordiging zijdens de vakbond in het bestuur, nagegaan moet worden welke opties geboden kunnen worden aan de vakbond voor participatie.”

Ten aanzien van het overzicht van leden met meerdere functies binnen de organisatie wordt aan de parastatale instellingen gevraagd om het staatshoofd binnen twee weken een overzicht te doen toekomen van de functies die de president-commissaris c.q. voorzitter van besturen en leden in andere raden van commissarissen, directie en/of besturen, op voordracht van de regering, vervullen.