Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi vraagt capaciteitsversterking bij implementeren IDB-programma’s

President Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 16 september 2022 overleg gevoerd met de president van de Inter-American Developmentbank Group (IDBG), Mauricio Claver-Carone. Tijdens het gesprek is de situatie in Suriname besproken alsook de projecten die door de IDBG worden ondersteund. Er is ook besproken op welke vlakken de IDBG Suriname nog meer kan ondersteunen.

De behoefte aan hulp in Suriname is nog steeds groot en er zijn specifieke gebieden waar de IDBG een rol kan spelen. De president sprak zijn erkentelijkheid uit aan de IDBG voor de tot nu toe verkregen steun, om de economie weer op rails te krijgen. De IDBG kan ook een rol spelen is de gas- en olie-exploraties die over enkele jaren verlichting zullen brengen in de Surinaamse financiële situatie. De exploratie en exploitatie zullen op dusdanige wijze moeten geschieden, dat ons land de status van één van de slechts drie koolstof negatieve uitstootlanden ter wereld behoudt. De opbrengsten uit de gas- en oliesector zullen worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie en groene economie.

“Wij rekenen hierbij op de ondersteuning van de IDBG om kennis ter beschikking te stellen om op verantwoorde en ethische wijze, de veranderingen op economisch gebied voor te bereiden en te ondersteunen. Zo is de ondersteuning van de IDB Group van eminent belang in de transformatie van de energiesector, zowel op technisch als financieel gebied, welke moet gaan leiden tot duurzame ontwikkeling”, aldus het staatshoofd. De president noemde daarnaast ook de capaciteitsversterking en kennisverrijking bij het implementeren van IDB-programma’s.

Suriname heeft genoeg goede plannen en oplossingen maar heeft hulp nodig bij de implementatie van deze plannen. De stijgende koers, inflatie en het armoedevraagstuk zijn genoemd als uitdagingen. “We zoeken naar pragmatische oplossingen voor armoede. Vooral ‘best practice modellen’ zodat wij snel hulp kunnen bieden met een transparant systeem dat de meest zwakken in de samenleving kan beschermen, ”stelt de president.

“Het slechte nieuws is dat er nieuwe uitdagingen zijn, het goede nieuws is dat wij er eerder slechter voor stonden en desondanks beland zijn op dit punt”, stelt de IDBG-topman. Mauricio Claver-Carone heeft aangegeven dat de IDBG geloof heeft in de potentie van Suriname en klaar staat voor ondersteuning.