Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi voert bilaterale gesprekken met Haïti, Guatemala en Costa Rica

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens Surinames deelname aan de Caricom/SICA Summit bilaterale gesprekken gehad met de regeringsleiders van Haïti, Guatemala en Costa Rica. Het Surinaamse staatshoofd is tijdens een op maandag 7 maart 2022 belegde persconferentie breedvoerig ingegaan op de overlegmomenten met zijn ambtgenoten. Hij geeft aan dat de Haïtiaanse premier Ariel Henry een bilateraal gesprek had gevraagd, waar die nadrukkelijk heeft aangegeven dat het vraagstuk van Haïti onderwerp van bespreking zal moeten zijn en blijven binnen de Caricom, waarvan Haïti ook lid is.

De staatshoofden hebben zich erover gebogen dat er meer betrokkenheid komt van Caricom en de internationale gemeenschap. Hoewel er in Haïti meerdere landen en internationale organisaties vertegenwoordigd zijn, is hun betrokkenheid niet goed gecoördineerd. “Er is geen goed gecoördineerd plan voor Haïti op korte, middellange en lang termijn”, zegt president Santokhi. Besloten is dat de secretaris-generaal van de Caricom samen met zijn staf en enkele lidstaten binnenkort een bezoek brengt aan Haïti om gesprekken te voeren met de regering, politieke partijen, instituten en organisaties. Zij zullen op basis van de juiste informatie gezamenlijk een goed gecoördineerde strategie moeten ontwikkelen. President Santokhi: “…Zodat Haïti weer een plaats krijgt in de rij der naties waar de democratie en de rechtstaat weer op hoog niveau beleefd gaan worden.”

Met president Alejandro Giammattei Falla van Guatemala zijn er afspraken gemaakt voor een bezoek aan Suriname. Verder is ook Surinames behoefte aan goedkoop investeringskapitaal aan de orde gekomen. Guatemala is bereid om op dit stuk gesprekken met haar financiële instellingen te voeren. President Santokhi zegt dat de financiële instellingen van dit land op dit moment vrij lage rentes van 2-3 procent geven. Het beschikbaar stellen van investeringskapitaal is ook ter sprake gekomen tijdens gesprekken met Guyana. Voor het financieren van het agrarisch project tussen Suriname en Guyana zijn er gesprekken gevoerd met de Republic Bank, die ook bereid is om tegen lage rentes investeringen in agrarische projecten te financieren. “Dit wordt binnenkort uitgewerkt zodat er spoedig goedkoop kapitaal beschikbaar kan zijn voor ondernemers die wensen te investeren in de productiesector”, laat het Surinaamse staatshoofd optekenen. Met Costa Rica zijn er bilaterale gesprekken geweest op het gebied van klimaatverandering, het weder opstarten van de economieën na Covid en hoe regionaal als internationaal samen te werken.

De summit betrof een meeting tussen regeringsleiders van de Caricom en Centraal-Amerika. Volgens president Santokhi zijn er in dit verband goede gesprekken gevoerd als het gaat om het creëren van markten voor elkaars producten. Een belangrijk punt was het in ogenschouw nemen van de posities van de twee regio’s. Het staatshoofd legt uit dat de Caricom- en SICA-lidlanden samen 22 stemmen hebben in regionale en internationale organisaties. Met een goede verstandhouding en sterke eenheid zouden zij binnen internationale organisaties een gezamenlijke strategie kunnen innemen. President Santokhi is van mening dat er van deze positie meer gebruik moet worden gemaakt. De staatshoofden hebben ook van gedachten gewisseld over het opheffen van barrières zodat economieën en de maatschappij weer goed op gang komen.

ACTUEEL

President Santokhi voert bilaterale gesprekken met Haïti, Guatemala en Costa Rica

2022

2021

2020

201