Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi voert bilateraal overleg met Vlaamse minister-president

President Chandrikapersad Santokhi vertoeft in Brussel, België voor de EU-CELAC Summit die van 17-18 juli in de Europese stad wordt gehouden. Het staatshoofd voert ook bilaterale gesprekken met diverse regeringsleiders en organisaties. Op maandag 17 juli heeft de Surinaamse regeringsleider van gedachten gewisseld met de Vlaamse minister-president Jan Jambon. Suriname en Vlaanderen hebben wederzijdse belangstelling om de banden te intensiveren. Minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) laat optekenen dat het een vruchtbaar bilateraal overleg is geweest, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt voor de her-activering van de nauwe samenwerking tussen Suriname en Vlaanderen.

President Santokhi heeft tijdens het onderhoud het bedrijfsleven gevraagd in Suriname te investeren in de agrarische sector, havenbeheer en op het stuk van toerisme bevordering, maar vooral op het gebied van handel en energie.  Het staatshoofd heeft benadrukt dat de samenwerking met Vlaanderen niet alleen op regeringsniveau geïntensiveerd moet worden. “Het is belangrijk dat de private sector wordt betrokken. Bedrijven moeten ook samenwerken”, aldus de Surinaamse regeringsleider. Om duurzame voedselzekerheid te creëren en Surinaamse producten op de Belgische markt te kunnen krijgen heeft Suriname ook ondersteuning gevraagd aan de Vlaamse regering om te investeren in laboratoria.

De verbondenheid tussen België, Vlaanderen en Suriname karakteriseert zich door met name de taal en multi-etnische cultuur (diversiteit). Met Vlaanderen bestaat er al geruime tijd diverse samenwerkingsverbanden, waaronder een samenwerking met de Taalunie. Suriname kijkt uit naar verdieping en uitbreiding van de samenwerking. Minister Ramdin heeft het voorstel gedaan om de jaarvergadering van de Taalunie in Suriname te houden. De bewindsman geeft aan dat de ministers van onderwijs bilateraal overleg zullen voeren om onderwijsinvesteringen te bespreken. “Wij hebben behoefte aan erkenning van onze universitaire opleidingen. Onze studenten moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen afstuderen in België en eventueel stagelopen zoals dit voorheen het geval was. Belgische studenten moeten ook stagplekken in Suriname kunnen krijgen”, laat de BIBIS-minister weten.

De olie-en gassector in Suriname maakt een enorme ontwikkeling mee. Dit heeft een spin-off effect voor met name de private sector. Suriname roept private ondernemers van België op om te investeren in Suriname. Belgische bedrijven worden uitgenodigd om inhoud te geven aan local content in Suriname door samenwerkingen aan te gaan met Surinaamse bedrijven. In dit kader zal er op kort termijn een virtuele vergadering plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van het Belgische bedrijfsleven en de Suriname Investment and Trade Agency (SITA). Minister Ramdin heeft aangegeven dat er een overeenkomst gesloten zal worden tussen de SITA en Flanders Investment & Trade (FIT).