Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi: “Steun aan SIDS is urgent”

De Small Island Developing States (SIDS) worden geconfronteerd met een reeks kwetsbaarheden die hun vermogen, om duurzame ontwikkeling te bereiken, belemmeren. Structurele factoren, waaronder hun omvang, afgelegen ligging en blootstelling aan klimaatrisico’s en natuurrampen, beïnvloeden de sociaaleconomische situatie en hun vermogen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken. Zo luidt een deel van de toespraak van president Chandrikapersad Santokhi tijdens het Alliance of Small Island States (AOSIS) Breakfast Event in de Verenigde Staten van Amerika. Het staatshoofd heeft op donderdag 22 september 2022 de aanwezigen toegesproken als medevoorzitter van het panel van deskundigen van de Multidimensional Vulnerability Index (MVI).

President Santokhi noemt de kwestie van ongekende uitdagingen, waarmee de SIDS wordt geconfronteerd, niet alleen cruciaal, maar ook urgent. “Bij het opstellen van onze strategie voor politieke belangenbehartiging zou een van onze benaderingen moeten bestaan uit het overtuigen van andere landen van deze urgentie”, laat het staatshoofd optekenen. Hij geeft verder aan dat de golf van wereldwijde schokken ons verhindert, om een duurzaam en veerkrachtig beleid te voeren om de verschillende crises aan te pakken. “Waar we er bijna in waren geslaagd om sommige gebieden van ons beleid te stabiliseren, hebben de Covid-19-pandemie en de huidige wereldwijde uitdagingen de meeste van deze inspanningen tenietgedaan”.

De Surinaamse regeringsleider geeft het advies aan het panel om voort te bouwen op beschikbare informatie. Voorts vraagt hij om de gegevenskloof aan te pakken en geen lijst met indicatoren op te stapelen, waarin landen in deze positie, zeker niet kunnen voorzien. “Ik moedig het panel aan om in dit opzicht een zinvolle betrokkenheid te hebben bij de Internationale Financiële Instellingen (IFI’s), andere lidstaten en alle relevante actoren. Hoe meer we het realisatieproces van de MVI compliceren, hoe groter de kwetsbaarheid in onze regio wordt”, zegt de president. Echter kijkt hij uit om samen oplossingen te vinden voor de realisatie van de MVI.

Verder heeft president Santokhi steun en aandacht gevraagd voor Suriname. Hij noemt vervolgens enkele van de uitdagingen aan, waarmee het land te kampen heeft. De gehele kustzone van Suriname is kwetsbaar voor de stijgende zeespiegel. Ook ruim 80% van de Surinaamse bevolking woont en werkt in de kustzone. Verder worden door het binnendringen van zoutwater en landverlies vruchtbare landbouwgebieden aangetast, met economisch verlies tot gevolg, verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Ook een aantal afgelegen achterlandgemeenschappen zijn de afgelopen maanden getroffen door overstromingen, waardoor deze gebieden zijn ontheemd. Deze calamiteiten brengen risico’s met zich mee, verlies van cultureel erfgoed, inheemse of lokale kennis, culturele identiteit en niet te vergeten milieuverliezen. Het Surinaamse staatshoofd geeft aan dat financiering voor verlies en schade van cruciaal belang is en de ontbrekende derde pijler is van klimaatfinanciering, mitigatie en adaptatie. “Op de aanstaande COP27 moeten wij als SIDS onze stem laten horen en eensgezind zijn als het gaat om het aanpakken van het probleem van het financiële mechanisme voor verlies en schade”, aldus president Santokhi.