Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi spreekt derde niertransplantatiemissie bemoedigend toe

In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) wordt deze week de derde niertransplantatiemissie uitgevoerd. In dit kader vertoeft het team van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum wederom in Suriname. President Chandrikapersad Santokhi heeft op maandag 5 februari in het AZP de specialisten en zorgmedewerkers bemoedigend toegesproken. Het staatshoofd sprak zijn waardering uit voor het feit dat zij hun schouders onder het zware werk willen zetten. “U heeft marktwaarde” en “u bent de levensredder van deze mensen door hen een tweede kans te geven”, sprak president Santokhi onder meer.

Hij merkte op dat het AUMC-team zijn verantwoordelijk in Nederland heeft gelaten om de Surinaamse medemens van dienst te zijn. Het staatshoofd bracht dan ook namens de regering zijn dank voor deze bereidwilligheid onder woorden. President Santokhi juicht het toe dat de Nederlandse missie en het Surinaamse team bij elkaar komen en op deze manier ook kennis en ervaring met elkaar delen. Hij stond tevens stil bij het wegtrekken van kader binnen de gezondheidszorg en zegt dat de regering er alles aan gaat doen om met beleid en incentives zoveel mogelijk kader te behouden in alle categorieën. Het staatshoofd deed tevens een oproep tot een gezonde leefstijl.

Het Surinaamse team wordt geleid door internist-nefroloog drs. Subhash Goerdat van het AZP, terwijl de AUMC-missie onder leiding van chirurg drs. Idu Mirza staat. De laatstgenoemde sprak van een lange en intensieve voorbereiding van deze derde missie. Hij legde vooral de nadruk op de continuïteit van het project, dat volgens hem een structureel en duurzaam karakter moet krijgen. Ook is continue zorg, volgens de chirurg, belangrijk voor behoud van de getransplanteerde nier. Daarom is garantie op dit stuk een belangrijk aspect. Dr. Mirza typeert de missie als een heel goede samenwerking.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ondersteunde de AUMC-missieleider in diens oproep tot continuïteit van het project. Hij reageerde tevens op het verzoek van Rakieb Khudabux president-commissaris van de raad van commissarissen (RvC) van het AZP, om een agressieve voorlichtingscampagne. De bewindsman zegt dat er wordt gewerkt aan een structureel transplantatieprogramma. Er zal ook sterk ingezet worden op voorlichting en educatie. Momenteel zijn er 750 nierpatiënten op een populatie van 600.000 inwoners. Het kost de regering SRD 300 miljoen per jaar om de nierzorg te garanderen. Om de kosten terug te brengen en de bewustwording te vergroten worden binnen het Hearts Initiative huisartsen en verpleegkundigen getraind om actief en proactief te handelen.