Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi rekent op leiderschap Nationaal Leger

De huidige ontwikkelingen en uitdagingen in de wereld brengen ook voor Suriname heel wat dreigingen met zich mee. Om op al deze vraagstukken vroegtijdig te kunnen inspelen, zal het land leiderschap moeten tonen. “We hebben niet alleen de klimaatdreiging, maar leunen ook aan tegen een maritieme dreiging vanwege de ontwikkelingen op het gebied van olie en gas. Daarnaast zijn er ook economische, veiligheids- en gezondheidsdreigingen. Ook mensenhandel, mensensmokkel en grensoverschrijdende criminaliteit vragen om een goed antwoord vanuit onze veiligheidsdiensten.” Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 29 augustus 2023 bij de afsluiting van het leiderschapssymposium van het Nationaal Leger (NL) in de Congreshal.

Een groot deel van de officieren van het NL heeft aan deze activiteit geparticipeerd. Het defensieapparaat heeft volgens het staatshoofd met dit symposium een aanzet gegeven om al de internationale en mondiale vraagstukken goed te analyseren, bestuderen en oplossingen aan te dragen, dit met de inbreng van de inleiders alsook de kennis van de legerbevelhebber en de minister van Defensie. Belangrijk hierbij is vooral de interactie tussen de officieren, vooral als het gaat om de positie van het Nationaal Leger. “De belangrijkheid van dit symposium is dat er leiders getraind en gecreëerd worden om over te nemen van de huidige generatie, waarbij individueel en collectief leiderschap centraal moet staan. Als opperbevelhebber ben ik heel trots op de inzet van alle officieren die in moeilijke omstandigheden leiding blijven geven aan de diverse onderdelen van het leger”, aldus het staatshoofd.

De regeringsleider rekent verder op de bijdrage van het leger, vooral in de tweede helft van de regeertermijn waarbij er resultaten neergezet moeten worden. Veel van de activiteiten die de regering daarbij wenst uit te voeren, hebben betrekking op het ministerie van Defensie en het Nationaal Leger. De bijdrage en het leiderschap van het leger zullen volgens het staatshoofd van grote waarde moeten zijn om de verschillende dreigingen die op Suriname afkomen, te kunnen weren. Bevelhebber Werner Kioe A Sen zegt dat de officieren paraat en reactief moeten kunnen optreden in geval van een ramp of dreiging. Het symposium was ook bedoeld om de inzichten te versterken omtrent de nieuwe ontwikkelingen in de wereld, maar ook om de officieren een platform te bieden waar zij meedenken en discussiëren over verschillende vraagstukken en oplossingen helpen aandragen. “Het is een voorwaarde om als leiding paraat te zijn op elke ontwikkeling en dreiging die op ons afkomt”, stelt de bevelhebber.

Minister Krishnakoemarie Mathoera benadrukt dat het leiderschap van de officieren van cruciaal belang is voor de transformatie van het Nationaal Leger. “Sterke leiders zijn nodig om die transitie te maken naar ontwikkeling. Daar bent u cruciaal in, als u geen ownership en verantwoordelijkheid neemt, gaat het niet lukken. Als we gaan wachten totdat zaken naar ons toe komen, dan zijn we wellicht laat”, aldus de bewindsvrouw. Het NL is van plan het symposium jaarlijks te organiseren. Voormalig Telesur-directeur Dirk Currie ging dinsdag als een van de inleiders in op strategisch leiderschap, terwijl professor Jack Menke de geopolitieke veranderingen in de Amazoneregio en de uitdagingen voor Suriname belichtte.