Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Kabinet van de President

President Santokhi op werkbezoek naar Nederland

President Chandrikapersad Santokhi en Minister-President Mark Rutte van Nederland hebben elkaar telefonisch gesproken om de stand van zaken in de relatie tussen Suriname en Nederland te bespreken. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 13 januari 2021.

De betrekkingen tussen de beide landen zijn sinds het aantreden van de Regering Santokhi/Brunswijk geïntensiveerd en inmiddels heeft de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, een traject van hernieuwde samenwerking ingezet.

De besprekingen tussen beide regeringsleiders hebben ertoe geleid dat de diplomatieke relaties tussen beide landen op ambassadeursniveau zullen worden hersteld; de technische samenwerking is inmiddels gereactiveerd en heeft geresulteerd in het Hoog Ambtelijk Overleg in November 2020.

Verschillende beleidsterreinen zijn geïdentificeerd voor concrete samenwerking, alsook de bestedingsallocatie van de resterende verdragsmiddelen. Ook is de ondersteuning op het stuk van de besprekingen met het Internationaal Monetair Fonds bevestigd.

Beide regeringsleiders hebben het voornemen de betrekkingen verder op te voeren en in dat kader is vanmorgen afgesproken dat president Santokhi, op uitnodiging van zijn collega Rutte, in de tweede helft van februari een werkbezoek zal brengen aan Nederland.

President Santokhi zal ook van de gelegenheid gebruik maken ontmoetingen te hebben met het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora.

Nadere voorbereidingen voor het bezoek zullen door de beide ministers van Buitenlandse Zaken ter hand worden genomen.